уторак 17. јануар 2017.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

   За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.          

Бројач

Привредна друштва: 125797 | Предузетници: 228682 | Уговори о лизингу: 33830 | Заложна права: 148811 | Удружења: 29082 | Страна удружења: 67 | Туристичке агенције: 536 | Стечајне масе: 293 | Задужбине и фондације: 741 | Представништва страних задужбина и фондација: 23 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 13364 | Коморе: 12 | Понуђачи: 8974 | Судске забране: 266

  

Вести

За годину дана од почетка рада система за издавање електронских грађевинских дозвола,  примљено 63.336 захтева

5. јануар 2017 - За годину дана, колико је прошло од успостављања Централне евиденције обједињених процедура издавања електронских грађевинских дозвола, преко информационог система који води Агенција за привредне регистре у координацији са ресорним Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, примљено је 63.336 захтева. Детаљније

Предузетници више неће морати да пријављују исплату личне зараде Пореској управи, већ само АПР-у

30. децембар 2016 - Од 1. јануара 2017. године, приликом регистрације оснивања, предузетници који се одлуче за исплату личне зараде, као основ опорезивања, моћи ће да унесу тај податак о исплати личне зараде, у Јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (Образац ЈРППС, стр. 4 која се односи на предузетнике) Детаљније

Укинут корак у процедури регистрације за удружења, спортска друштва и друга правна лица захваљујући размени података преко веб сервиса АПР и НБС

16. децембар 2016 - Домаћа и страна удружења, задужбине, фондације, као и представништва страних задужбина и фондација, спортска удружења, друштва и савези у области спорта више не морају Агенцији за привредне регистре (АПР) да достављају податке о својим текућим рачунима. Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR