уторак 21. април 2015.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

Бројач

Привредна друштва: 117351 | Предузетници: 215255 | Уговори о лизингу: 35454 | Заложна права: 133412 | Медији: 1379 | Удружења: 25186 | Страна удружења: 51 | Туристичке агенције: 793 | Стечајне масе: 225 | Задужбине и фондације: 624 | Представништва страних задужбина и фондација: 19 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 12222 | Коморе: 27 | Понуђачи: 6119 | Судске забране: 222

  

Вести

Уплате накнада могуће само на јединствени рачун АПР - 7. април 2015.

Агенција за привредне регистре подсећа кориснике да се накнаде за регистрацију и јавно објављивање документације уплаћују на рачун 840-29770845-52детаљније

Радна посета министра привреде Жељка Сертића - 6. април 2015.

Министар привреде у Влади Републике Србије Жељко Сертић одржао је данас радни састанак с представницима Агенције за привредне регистре (АПР). детаљније

Прелиминарни резултати пријема извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја - 1. април 2015.

Агенција за привредне регистре је до данас примила око 150.000 извештаја за статистичке потребе за 2014. годину, од чега је 110.000 обвезника истовремено поднело и редовне годишње финансијске извештаје за 2014. годину. детаљније

Информациони систем  Агенције доступан за Друштва за управљање инвестиционим фондовима - 27. март 2015.

Друштва за управљање инвестиционим фондовима, од данас, могу приступати Посебном информационом систему Агенције за састављање и достављање:

  • извештаја за статистичке потребе за 2014. годину, и
  • истовремено достављање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину. детаљније

Информациони систем  Агенције доступан за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима - 25. март 2015.

Од данас, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима могу приступати Посебном информационом систему Агенције за израду и достављање:

  • извештаја за статистичке потребе за 2014. годину и
  • истовремено достављање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину. детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR