понедељак 02. март 2015.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

Бројач

Привредна друштва: 116540 | Предузетници: 214841 | Уговори о лизингу: 35826 | Заложна права: 132024 | Медији: 1379 | Удружења: 24759 | Страна удружења: 50 | Туристичке агенције: 793 | Стечајне масе: 217 | Задужбине и фондације: 616 | Представништва страних задужбина и фондација: 19 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 12094 | Коморе: 27 | Понуђачи: 5657 | Судске забране: 202

  

Вести

Почетак рада Регистра медија - 12. фебруар 2015. 

Регистар медија почеће с радом у петак, 13. фебруара 2015. године, чиме престаје с радом Регистар јавних гласила. детаљније

Продужење рока за достављање извештаја за статистичке и друге потребе до 31. марта 2015. - 4. фебруар 2015.

Агенција за привредне регистре обавештава све обвезнике примене Закона о рачуноводству, да је Министарство финансија дало препоруку Агенцији за привредне регистре да, изузетно, рок за достављање извештаја за статистичке и друге потребе за 2014. годину, буде продужен до 31. марта 2015. године. детаљније

Претрага евиденције обвезника достављања финансијских и других извештаја за 2014. - 29. јануар 2015.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас, 29. јануара 2015. године, у одељку Финансијски извештаји, омогућена претрага евиденције обвезника достављања извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја за 2014. годину. детаљније

Финансијске извештаје за 2014. годину потписују искључиво законски заступници обвезника - 21. јануар 2015.

Агенцији за привредне регистре се обратио велики број обвезника са питањима везаним за примену одредаба новог Закона о рачуноводству (Сл. гласник бр. 62/2013) које уређују потписивање извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја, односно за могућност да те извештаје уместо законског заступника потпишу остали заступници или прокуристи који су у том својству регистровани у надлежним статусним регистрима. детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR