петак 31. јул 2015.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

Бројач

Привредна друштва: 118627 | Предузетници: 215603 | Уговори о лизингу: 35251 | Заложна права: 136058 | Медији: 1379 | Удружења: 25801 | Страна удружења: 53 | Туристичке агенције: 802 | Стечајне масе: 238 | Задужбине и фондације: 644 | Представништва страних задужбина и фондација: 20 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 12428 | Коморе: 27 | Понуђачи: 6844 | Судске забране: 229

  

Вести

Истиче рок за достављање консолидованих финансијских извештаја за 2014. - 30. јули 2015.

Подсећамо кориснике да, 31. јула 2015. године до 24 часа,  истиче Законом прописани рок за достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2014. годину, који се састављају и Агенцији за привредне регистре достављају искључиво у електронском облику, применом Посебног информационог система Агенције - потписани квалификованим електронским потписом законског заступника матичног правног лица.  детаљније

Информација о обавези достављања консолидованог годишњег извештаја о пословању - 16. јул 2015.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава правна лица која имају обавезу састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за економску целину, да је од Министарства финансија Републике Србије, дана 13. јула 2015. године, добила мишљење број: 011-00-748/2015-16, поводом обавезе достављања консолидованог годишњег извештаја о пословању, а које објављујемо у целини. детаљније

Посебан информациони систем за консолидоване финансијске извештаје доступан корисницима - 03. јул 2015.

Агенција за привредне  регистре (АПР) обавештава сва правна лица која имају контролу над једним или више правних лица, односно имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству, да им је од данас, 03. јула 2015. године, у Посебном информационом систему Агенције,  омугућено састављање и достављање консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину за све групе правних лица. детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR