петак 27. март 2015.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

Бројач

Привредна друштва: 116983 | Предузетници: 214908 | Уговори о лизингу: 35561 | Заложна права: 132670 | Медији: 1379 | Удружења: 24999 | Страна удружења: 50 | Туристичке агенције: 793 | Стечајне масе: 224 | Задужбине и фондације: 620 | Представништва страних задужбина и фондација: 19 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 12163 | Коморе: 27 | Понуђачи: 5912 | Судске забране: 206

  

Вести

Информациони систем  Агенције доступан за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима - 25. март 2015.

Од данас, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима могу приступати Посебном информационом систему Агенције за израду и достављање:

  • извештаја за статистичке потребе за 2014. годину и
  • истовремено достављање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину. детаљније

Достављање финансијских извештаја за 2014. годину преко Посебног информационог система АПР одвија се без већих проблема – 19. март 2015.

 Процес израде и достављања Извештаја за статистичке потребе и Редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину, посредством Посебног информационог система Агенције за привредне регистре, одвија се без значајнијих проблема. детаљније

Подаци за 2014. годину објављени на Мапи Регистра мера и подстицаја регионалног развоја - 18. март 2015.

Oбавештавамо кориснике да је Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја ажурирана подацима за период од 1. јануара до 31. децембра 2014. године. детаљније

Брокерско-дилерским друштвима, од данас доступан Посебни информациони систем Агенције - 17. март 2015.

Од данас, брокерско-дилерска друштва могу приступати Посебном информационом систему Агенције за састављање и достављање извештаја за 2014. годину. детаљније

Корисници јавних средстава тј. недобитне установе могу да извештаје састављају на обрасцима за ДПЛ - 17. март 2015.

Агенцији за привредне регистре се обратио одређен број корисника јавних средстава који финансијске извештаје достављају Агенцији, односно установа које не послују ради стицања добити, са захтевом да редовни годишњи финансијски извештај за 2014. годину, односно извештај за статистичке потребе, доставе као друга правна лица, сагласно Правилнику о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица и Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за друга правна лица. детаљније

Посебни информациони систем Агенције доступан за друштва за осигурање и затворене / приватне инвестиционе фондове - 13. март 2015.

Друштва за осигурање и  затворени / приватни инвестициони фондови, од данас могу приступати  Посебном информационом систему Агенције за састављање и достављање извештаја за 2014. годину. детаљније

Посебни информациони систем Агенције доступан за Народну банку Србије, даваоце финансијског лизинга и берзу - 10. март 2015.

Агенција за привредне регистре обавештава кориснике да је од данас обезбеђен приступ Посебном информационом систему Агенције за састављање и достављање извештаја за 2014. годину, а у складу са Техничким упутством, за Народну банку Србије, даваоце финансијског лизинга и берзудетаљније

Од данас и за банке доступан Посебни информациони систем Агенције6. март 2015.

Агенција за привредне  регистре (АПР) обавештава кориснике да је почев од данас, 6. марта 2015. године, у одељку Регистра финансијских извештаја, и банкама омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције за састављање и достављање извештаја за 2014. годину.  детаљније

Посебни информациони систем Агенције од данас доступан корисницима - 2. март 2015.

Агенција за привредне  регистре (АПР) обавештава кориснике да је од данас, 2. марта 2015. године, у одељку Регистра финансијских извештаја, омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције за састављање и достављање извештаја за 2014. годину. детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR