среда 28. септембар 2016.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

   За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.          

Бројач

Привредна друштва: 120892 | Предузетници: 217035 | Уговори о лизингу: 33562 | Заложна права: 139948 | Удружења: 26942 | Страна удружења: 60 | Туристичке агенције: 765 | Стечајне масе: 251 | Задужбине и фондације: 680 | Представништва страних задужбина и фондација: 24 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 12801 | Коморе: 26 | Понуђачи: 7651 | Судске забране: 248

  

Вести

СТО НАЈ...привредних друштава у 2015. години - 27. септембар 2016.

У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено саопштење СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2015. години, а данас је тим поводом одржана и конференција за новинаре.

У Саопштењу су приказане листе СТО НАЈ... привредних друштава утврђене на основу вредности основних финансијских перформанси, које су та друштва исказала у редовним годишњим финансијским извештајима за 2015. годину. Детаљније

Пријава текућег рачуна без одласка на шалтер АПР- 2. септембар 2016.

Привредни субјекти од данас више неће морати да достављају Агенцији за привредне регистре податке о својим текућим рачунима, ради регистрације. Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR