недеља 19. новембар 2017.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

  Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних    За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.  
 

Бројач

Привредна друштва: 142701 | Предузетници: 241750 | Уговори о лизингу: 37316 | Заложна права: 159526 | Удружења: 30634 | Страна удружења: 70 | Туристичке агенције: 562 | Стечајне масе: 321 | Задужбине и фондације: 782 | Представништва страних задужбина и фондација: 26 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 13854 | Коморе: 15 | Понуђачи: 10063 | Судске забране: 286

  

Вести

Према извештају „Лакоћа пословања 2018“ Светске банке, Србија остварила значајан напредак

31. октобар 2017. године - У области издавања е-грађевинских дозвола Србија је ушла у првих 10 земаља света и то је уједно најбољи резултат и највећи напредак који смо остварили ове године (скок са 36. на 10. место). Реформа у овој области спроведена је захваљујући увођењу електронске регистрације, а Агенција  је надлежна за функционисање информационе платформе за издавање дозвола у области грађевинарства. Детаљније  

Пoчетак спровођења принудне ликвидације у АПР

Од данас, 20. октобра 2017. године, Агенција за привредне регистре (АПР) почиње спровођење поступка принудне ликвидације над привредним друштвима код којих су се стекли услови прописани чланом  546. и 547. Закона о привредним друштвима  („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015).

СТО НАЈ...привредних друштава у 2016. години

19. октобар 2017. године - У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено саопштење СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2016. години, а тим поводом данас је одржана и конференција за новинаре.

У Саопштењу су дате листе СТО НАЈ... привредних друштава у 2016. години сачињене полазећи од вредности основних финансијских перформанси, које су привредна друштва исказала у редовним годишњим финансијским извештајима за 2016. годину.  Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR