четвртак 26. новембар 2015.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Финансијски извештаји за 2015. годину састављају се ИСКЉУЧИВО у електронској форми, и достављају потписани квалификованим електронским потписом законског заступника. Припремите се на време!

Бројач

Привредна друштва: 120223 | Предузетници: 217971 | Уговори о лизингу: 34554 | Заложна права: 138655 | Удружења: 26515 | Страна удружења: 57 | Туристичке агенције: 798 | Стечајне масе: 244 | Задужбине и фондације: 672 | Представништва страних задужбина и фондација: 21 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 12664 | Коморе: 27 | Понуђачи: 7394 | Судске забране: 241

  

Вести

Замена документације уз финансијске извештаје за 2014. годину - 6. новембар 2015.

Агенција за привредне  регистре (АПР) је од  данас, 06. новембра 2015. године, у Посебном информационом систему Агенције, а у складу са чланом 36. Став 2 Правилника о условима и начину јавног објављивања  финансијских извештаја, омогућила замену јавно објављене документације уз финансијске извештаје за 2014. за све групе правних лица. Детаљније

Неизвршене обавезе правних лица и предузетника у вези са финансијским извештајима за 2014. годину - 3. новембар 2015.

Агенција за привредне регистре (АПР) још једном подсећа сва правна лица и предузетнике који примењују Закон о рачуноводству, да су у складу са наведеним Законом била дужна извршити своју обавезу састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја за 2014, у року до 30.06.2015, а уколико своју обавезу из неког разлога нису извршили у наведеном року, исто могу учинити најкасније до 31.12.2015. године. Детаљније

Објављене публикације Годишњи билтен финансијских извештаја за 2014. годину и Саопштење о пословању привреде у 2014. години - 30. октобар 2015.

Агенција за привредне регистре данас је објавила публикације Годишњи билтен финансијских извештаја за 2014. годину и Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2014. години, које су сачињене на основу збирно обрађених прелиминарних података за статистичке и друге потребе за 2014. годину. Детаљније


Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR