недеља 21. децембар 2014.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

Бројач

Привредна друштва: 115635 | Предузетници: 216568 | Уговори о лизингу: 36404 | Заложна права: 130796 | Јавна гласила: 1339 | Удружења: 24274 | Страна удружења: 50 | Туристичке агенције: 795 | Стечајне масе: 196 | Задужбине и фондације: 608 | Представништва страних задужбина и фондација: 19 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 11948 | Коморе: 27 | Понуђачи: 5218

  

Вести

Обавештење за кориснике интернет странице АПР-19. децембар 2014.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава кориснике да ће у недељу, 21. децембра, у периоду од 9 до 14 часова, све претраге података бити недоступне због радова на електроинсталацијама.

Стручни скуп о новом систему финансијског извештавања - 9. децембар 2014.

У организацији Привредне коморе Београда, данас је одржан стручни скуп о новом систему финансијског извештавања на којем је Регистратор Регистра финанисијских извештаја у Агенцији за привредне регистре Ружица Стаменковић представила новине с којима ће се сусрести обвезници приликом разврставања, сачињавања и достављања финансијских извештаја за 2014. годину, почевши од 1. јаунара 2015. године. детаљније

Београдска јавна расправа о Нацрту закона о привременим ограничењима - 3. децембар 2014

У Привредној комори Србије, у Београду, данас је одржана јавна расправа о Нацрту закона о привременим ограничењима права лица на стицање и вршење одређених права у привредним субјектима и обављање привредне делатности, чијим ће усвајањем бити створен институционални оквир за унапређење привредног амбијента и повећање транспарентности и правне сигурности у земљи. детаљније 

Јавна расправа о Нацрту закона о привременом ограничењу права обављања привредних и других делатности - 27. новембар 2014.

Министарство привреде, Агенција за привредне регистре (АПР) и Привредна комора Србије, у сарадњи са Регионалном привредном комором Нови Сад и Привредном комором Ниш, позивају заинтересоване да учествују у јавној расправи о Нацрту закона о привременом ограничењу права обављања привредних и других делатности. детаљније

Овде можете погледати Нацрт Закона о привременим ограничењима права, а предлоге и примедбе можете упутити на следећу електронску адресу: zakon.predlozi@apr.gov.rs.

Пријава предузетника о вођењу пословних књига по систему двојног књиговодства за 2014. годину - 26. новембар 2014.

Агенција за привредне регистре обавештава све предузетнике који самостално обављају привредну делатност ради стицања добити, а који пословне књиге за 2014. годину воде по систему двојног књиговодства, да су дужни да о томе у писаној форми обавесте Агенцију за привредне регистре пре почетка састављања финансијских извештаја. детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR