четвртак 23. октобар 2014.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

Бројач

Привредна друштва: 115038 | Предузетници: 217581 | Уговори о лизингу: 36768 | Заложна права: 129364 | Јавна гласила: 1334 | Удружења: 23912 | Страна удружења: 50 | Туристичке агенције: 789 | Стечајне масе: 187 | Задужбине и фондације: 596 | Представништва страних задужбина и фондација: 19 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 11842 | Коморе: 26 | Понуђачи: 4765

  

Вести

 

Рок за достављање документације о усвајању финансијских извештаја за 2013. годину - 22. септембар 2014.

Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа све обвезнике ревизије да 30. септембра  2014. године истиче законски рок за достављање прописане документације о усвајању редовних годишњих, односно консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину. детаљније


Пословање непрофитних институција у 2013. години - 14. август 2014.

У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено Саопштење о пословању непрофитних институција у Републици Србији у 2013. години у коме су дати резултати пословања и финансијски капацитети других правних лица - политичких странка, удружења, спортских удружења, друштава и савеза у области спорта, задужбина и фондација, установа и осталих облика организовања. детаљније


Пословање економских целина у Републици Србији у 2013. години – 6. август 2014.

Агенција за привредне регистре објавила је Саопштење о пословању економских целина у Републици Србији у 2013. години. детаљније

Нова адреса организационе јединице АПР-а у Новом Саду - 4.август 2014.

Новосадска организациона јединица Агенције за привредне регистре (АПР) од данас се налази на новој адреси- Стражиловска 2. детаљније


Саопштење  АПР-а поводом притужби корисника на појаву података из финансијских извештаја  непознатог порекла на тржишту – 1. август 2014.


Поводом притужби које су  Агенцији за приврeдне регистре (АПР) упутили стални корисници услуга из Регистра финансијских извештаја да поједина правна лица пласирају податке из тих извештаја на тржишту и пре него што почне њихово званично достављање из Регистра,  Агенција обавештава јавност да ће убудуће објављивати преглед  великих корисника АПР-ових података на својој интернет страници (www.apr.gov.rs). детаљније

Подаци за првих шест месеци  2014. године објављени на Мапи Регистра мера и подстицаја регионалног развоја - 1. август 2014

 

Oбавештавамо кориснике овог веб портала да је Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја ажурирана подацима за период од 1. јануара до 30. јуна 2014. године детаљније


Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR