понедељак 16. јул 2018.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

Електронски се региструјте као предузетник на порталу којем се приступа преко линка еУслуге, који се налази на главном менију сајта.       Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних    За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.  
 

Бројач

Привредна друштва: 146699 | Предузетници: 250329 | Уговори о лизингу: 40990 | Заложна права: 165411 | Удружења: 31647 | Страна удружења: 69 | Туристичке агенције: 571 | Стечајне масе: 359 | Задужбине и фондације: 805 | Представништва страних задужбина и фондација: 25 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 14035 | Коморе: 15 | Понуђачи: 10895 | Судске забране: 309

  

Вести

Преко централне евиденције за издавање грађевинских дозвола примљено 200.000 захтева

16. јул 2018– За две и по године, преко Централне евиденције обједињених процедура за издавање грађевинских дозвола (ЦЕОП) решено је 200.100 захтева, а укупан број примљених електронских захтева се повећао за 10, 27% у односу на исти период прошле године. Детаљније

У првој половини године повећао се укупан број привредних субјеката у регистру

12. јул 2018. године- У Регистру привредних субјеката је на почетку јула било уписано 381.718 привредних субјеката који послују на територији Републике Србије. Укупан број привредних субјеката је за протеклих шест месеци порастао за 2,66% (9.902), а за годину дана је повећан за 4,79% (17.469). Детаљније

Привредна друштва мораће да региструју адресу за пријем електронске поште

28. јун 2018. године - Привредна друштва су дужна да региструју адресу за пријем електронске поште. Ову обавезу, уз остале новине, прописује нови Закон о изменама и допунама закона о привредним друштвима који је ступио на снагу 8. јуна ове године. Детаљније

Истиче рок за пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2017. годину

26. јун 2018. године - Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва правна лица и предузетнике који примењују Закон о рачуноводству, а нису саставила и доставила своје редовне годишње финансијске извештаје са одговарајућом документацијом за 2017. годину у складу са чланом 33. и 34. овог Закона, да истиче рок за достављање ових извештаја у понедељак 02. јула 2018. године (сви извештаји послати до 24 часа тог дана, сматрају се примљеним у року). Детаљније

Пословање привреде у 2017. години

19. јун 2018. године - У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2017. години, а данас је представљено и на конференцији за новинаре.

Основ за израду Саопштења су збирно обрађени подаци за статистичке и друге потребе за 2017. годину, као и збирно обрађени редовни годишњи финансијски извештаји за 2016. годину које су привредна друштва, установе и предузетници доставили Агенцији, а који су објављени у Годишњем билтену финансијских извештаја за 2017. годину. Детаљније

Претрага података прилагођена читању преко мобилних уређаја

18. јун 2018. године -  Агенција за привредне регистре је изменила начин приказивања сервиса „Претрага података“ који олакшава читање података преко мобилних уређаја. Детаљније

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом преузимаће убудуће веб сервисом податке од АПР-а

13. јун 2018. године - Агенцијa за привредне регистре и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије потписале су Споразум о преузимању података путем веб сервиса који се односе на статусне и друге промене у домаћим и страним удружењима, задужбинама и фондацијама, као и представништвима страних задужбина и фондација, регистрованим у Агенцији. Детаљније

Од почетка године се број активних привредних субјеката повећао за око 8.000

4. јун 2018. године - За првих пет месеци, регистровано је оснивање 3.888 привредних друштава и 15.282 предузетника. У односу на исти период прошле године, ове године је основано за око 6% више друштава (3.670) и око 5% више предузетника (14.540) него лане. Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR