петак 09. октобар 2015.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

Бројач

Привредна друштва: 119529 | Предузетници: 217528 | Уговори о лизингу: 34789 | Заложна права: 137508 | Удружења: 26205 | Страна удружења: 54 | Туристичке агенције: 804 | Стечајне масе: 242 | Задужбине и фондације: 659 | Представништва страних задужбина и фондација: 21 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 12578 | Коморе: 27 | Понуђачи: 7226 | Судске забране: 239

  

Вести

Замена редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину за финансијске институције и друга правна лица – 29. септембар 2015.

Агенција за привредне  регистре (АПР) је од данас 29. септембра 2015. године, у Посебном информационом систему Агенције, а у складу са чланом 36. Правилника о условима и начину јавног објављивања  финансијских извештаја, омогућила замену редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. који су јавно објављени за финансијске институције  и друга правна лица. детаљније

Замена редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину за привредна друштва и предузетнике – 18. септембар 2015.


Агенција за привредне  регистре (АПР) је од данас 18. септембра 2015. године, у Посебном информационом систему Агенције, а у складу са чланом 36. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја, омогућила замену редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. који су јавно објављени за привредна друштва и предузетникедетаљније


Објављено више од 100 хиљада финансијских извештаја за 2014. годину- 18. септембар 2015.   

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава јавност да је до данас обрадила 118.467 финансијских извештаја за 2014. годину, од чега је на интернет страници Агенције објављено 101.672 финансијскa извештаја. детаљније

Почетак давања података из финансијских извештаја за 2014. годину и пружање услуга са тим подацима31. август 2015.

Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да ће подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину, као и услуге бонитетаподаци и извештаји о бонитету и скоринг у којима су укључени ти подаци бити доступни почев од четвртка, 3. септембра 2015. годинедетаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR