субота 19. април 2014.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

Бројач

Привредна друштва: 112419 | Предузетници: 216170 | Уговори о лизингу: 38288 | Заложна права: 124136 | Јавна гласила: 1313 | Удружења: 22777 | Страна удружења: 49 | Туристичке агенције: 792 | Стечајне масе: 148 | Задужбине и фондације: 559 | Представништва страних задужбина и фондација: 19 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 11390 | Коморе: 26 | Понуђачи: 2983

  

Вести

Могућност замене финансијских извештаја за 2013. годину по основу пореског биланса и извештаја о трансферним ценама – 11. април 2014.

После објављивања вести о завршетку прелиминарне збирне обраде годишњих финансијских извештаја за 2013. годину и роковима до којих је замена финансијских извештаја могућа (17.04.2014. године), значајан број обвезника се обратио Агенцији за привредне регистре са питањем да ли је могуће вршити замену финансијских извештаја за 2013. годину после тог рока, у случајевима када је на основу извештаја о трансферним ценама, податке у пореском билансу неопходно исказати у износима који су различити у односу на податке исказане у објављеним финансијским извештајима. детаљније

Завршетак прелиминарне збирне обраде годишњих финансијских извештаја за 2013 - 9. април 2014.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва привредна друштва и задруге, установе које обављају делатност ради стицања добити, огранке страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност на подручју Републике Србије, као и сва друга правна лица (политичке организације, синдикалне организације са својством правног лица, фондације и здужбине, удружења, коморе) и предузетнике  који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства да је четвртак, 17. април 2014. године, последњи датум до када је могуће поднети захтев за замену редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину, сагласно прописима. детаљније

И поред мањег броја основаних, у првом кварталу ове године порастао број привредних субјеката - 7. април 2014.

У првом тромесечју ове године, основано је 2196 привредних друштава, а обрисано 556 привредних друштава из Регистра привредних субјеката. У првом кварталу ове године, основано је за 8,4 одсто мање, а обрисано за 21,7 одсто мање привредних друштава него у истом периоду прошле године. детаљније

Информација о могућој замени финансијских извештаја за 2013. годину - 2. април 2014.

Имајући у виду да се приближава завршетак прелиминарне обраде редовних годишњих финансијских извештаја за све групе правних лица, када ће Агенција објавити и датум до којег ће бити могућа  замена тих извештаја (за финансијске институције већ је објављен датум - 3.април 2014), а уважавајући све већи број захтева корисника за могућност замене достављених финансијских извештаја, овим путем обавештавамо све остале заинтересоване обвезнике да, у складу са предвиђеном процедуром, искористе ту могућност и што пре доставе замену редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину. детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR