недеља 17. децембар 2017.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

  Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних    За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.  
 

Бројач

Привредна друштва: 143109 | Предузетници: 242267 | Уговори о лизингу: 37621 | Заложна права: 160394 | Удружења: 30721 | Страна удружења: 70 | Туристичке агенције: 561 | Стечајне масе: 329 | Задужбине и фондације: 786 | Представништва страних задужбина и фондација: 26 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 13875 | Коморе: 15 | Понуђачи: 10172 | Судске забране: 289

  

Вести

Регионални портал привредних регистара

14. децембар 2017. године - У сарадњи са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД) и Централним регистром Републике Македоније (ЦРРМ), у Агенцији за привредне регистре (АПР) данас је почела дводневна радионица “Регионални портал привредних регистара” на којој учествују представници из регистарских институција Албаније, Босне и Хецеговине (Федерација БИХ и Република Српска), Македоније, Румуније, Словеније и Хрватске. Детаљније

Пословање економских целина у привреди у Републици Србији у 2016. години

11. децембар 2017. године - Агенција за привредне регистре објавила је Саопштење о пословању економских целина у привреди у Републици Србији у 2016. години. Основ за израду саопштења представљају подаци из консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2016. и 2015. годину, које су матична правна лица доставила Агенцији у складу са рачуноводственим прописима. Детаљније

Предузетници – пријавa и одјава из евиденције обвезника достављања финансијских извештаја за 2017.

1. децембар 2017. године - Агенција за привредне регистре (АПР) је од данас, 01. децембра 2017. године, омогућила да предузетници, који су почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства од 2017. године, могу да се пријаве у евиденцију обвезника достављања финансијских извештаја. Такође, сви предузетници који су у току 2017. године прешли са двојног на просто књиговодство могу да се одјаве из евиденције обвезника. Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR