петак 28. октобар 2016.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

   За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.          

Бројач

Привредна друштва: 125001 | Предузетници: 227996 | Уговори о лизингу: 33590 | Заложна права: 146240 | Удружења: 28679 | Страна удружења: 66 | Туристичке агенције: 532 | Стечајне масе: 283 | Задужбине и фондације: 729 | Представништва страних задужбина и фондација: 23 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 13241 | Коморе: 29 | Понуђачи: 8714 | Судске забране: 260

  

Вести

Највећи напредак Србије у извештају Светске банке забележен у областима „Отпочињање пословања“ и „Добијање грађевинских дозвола“- 26. октобар 2016.

Србија је од јуна прошле до јуна ове године значајно унапредила услове пословања, што је резултирало побољшањем позиције земље за 7 места (са 54. на 47. место) на ранг листи „Пословање (Doing Business) Светске банке“.

У најновијем Извештају о условима пословања 2017, Светска банка је по броју спроведених реформи сврстала Србију у првих 10 земаља на свету захваљујући реформама спроведеним у следеће три области - отпочињање пословања, добијање грађевинских дозвола и регистровање имовине. Детаљније

СТО НАЈ...привредних друштава у 2015. години - 27. септембар 2016.

У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено саопштење СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2015. години, а данас је тим поводом одржана и конференција за новинаре.

У Саопштењу су приказане листе СТО НАЈ... привредних друштава утврђене на основу вредности основних финансијских перформанси, које су та друштва исказала у редовним годишњим финансијским извештајима за 2015. годину. Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR