субота 29. август 2015.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

Бројач

Привредна друштва: 118998 | Предузетници: 216735 | Уговори о лизингу: 35132 | Заложна права: 136682 | Удружења: 25957 | Страна удружења: 53 | Туристичке агенције: 801 | Стечајне масе: 240 | Задужбине и фондације: 653 | Представништва страних задужбина и фондација: 20 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 12488 | Коморе: 27 | Понуђачи: 7008 | Судске забране: 231

  

Вести

Подаци за првих шест месеци 2015. године објављени на Мапи Регистра мера и подстицаја рег. развоја - 12. август 2015.

Oбавештавамо кориснике овог веб портала да је Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја ажурирана подацима за период од 1. јануара до 30. јуна 2015. године. детаљније

Објављивање редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину - 10. август 2015.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике, да је почела објава података из финансијских извештаја за 2014. детаљније

Истиче рок за достављање консолидованих финансијских извештаја за 2014. - 30. јули 2015.

Подсећамо кориснике да, 31. јула 2015. године до 24 часа,  истиче Законом прописани рок за достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2014. годину, који се састављају и Агенцији за привредне регистре достављају искључиво у електронском облику, применом Посебног информационог система Агенције - потписани квалификованим електронским потписом законског заступника матичног правног лица.  детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR