субота 16. фебруар 2019.

Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Агенција за привредне регистре објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи на следећем линку:

Контакт: javnenabavke@apr.gov.rs 

У складу са чланом 22. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Агенција за привредне регистре објављује интерни акт о уређивању поступка јавне набавке - Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, који се може преузети у одељку Прописи.

Архива јавних набавки

Преглед јавних набавки за 2013. и 2014. годину

Датум последњег ажурирања: 23.01.2015. године.

  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR