субота 16. фебруар 2019.

Get Adobe Flash player

Управни одбор

Председник Управног одбора - Велибор Самарџић, дипл. правник из Београда (именован је за председника Управног одбора решењем Владе 24 број 119-13971/2014 од 05.11.2014. године, „Службени гласник РС”, број 121/14).

Чланови Управног одбора:

  • Драган Нинковић, дипл. инжењер саобраћаја из Шапца (именован је за члана Управног одбора решењем Владе 24 број 119-4752/2017 од 19.05.2017. године, „Службени гласник РС”, број 49/17); 
  • Мирјана Бауцал Мркић, дипл. правник из Београда (именована је за члана Управног одбора решењем Владе 24 број 119-535/2018 од 18.01.2018. године, „Службени гласник РС”, број 5/18);
  • Тања Пушоња, дипл. дефектолог из Београда (именована је за члана Управног одбора решењем Владе 24 број 119-6110/2018 од 28.06.2018. године, „Службени гласник РС”, број 50/18);
  • Зоран Драгићевић, дипл. инжењер пољопривреде из Београда (именован је за члана Управног одбора решењем Владе 24 број 119-8553/2017 од 14.09.2017. године, „Службени гласник РС”, број 83/17).
  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR