среда 20. фебруар 2019.

Get Adobe Flash player

Резултати пословања привреде у 2009.- 30.јул 2010

Minimize

Београд, Ружица  Стаменковић, регистратор Регистра финансијских извештаја и бонитета, о великом паду активности и профитабилности привреде Србије -30.07.2010 20:30

Београд, Ружица Стаменковић, регистратор Регистра финансијских извештаја и бонитета, о расту неликвидности српске привреде -30.07.2010 20:30

Београд, Ружица Стаменковић, регистратор Регистра финансијских извештаја и бонитета, о великој задужености привреде Србије -30.07.2010 20:30

Београд, Ружица Стаменковић, регистратор Регистра финансијских извештаја и бонитета, о главним карактеристикама српске привреде и исказаним губицима у 2009 -30.07.2010 20:30

Београд, Ружица Стаменковић, регистратор Регистра финансијских извештаја и бонитета, o привреди у 2009. у односу на ранији период и разлозима губитака -30.07.2010 20:30

Београд, Агенција за привредне регистре - покривање -  30.07.2010 20:30

Београд, Ружица Стаменковић, регистратор Регистра финансијских извештаја и бонитета, о броју предузећа и броју запослених у српској привреди - 30.07.2010 20:30

Београд, Ружица Стаменковић, регистратор Регистра финансијских извештаја и бонитета, о скорингу предузећа у Србији - 30.07.2010 20:30

Београд, Ружица Стаменковић, регистратор Регистра финансијских извештаја и бонитета, о скорингу привреде Србије - 30.07.2010 20:30

 

  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR