уторак 17. јануар 2017.

Get Adobe Flash player

Вести

За годину дана рада система за издавање електронских грађевинских дозвола, примљено 63.336 захтева - 5. јануар 2017.

За годину дана, колико је прошло од успостављања Централне евиденције обједињених процедура издавања електронских грађевинских дозвола, преко информационог система који води Агенција за привредне регистре у координацији са ресорним Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, примљено је 63.336 захтева.

Од укупног броја поднетих захтева, 59.946 или 95 одсто је већ окончано, што указује на изузетну ефикасност електронског система и институција које ове процедуре спроводе.

Преко ове платформе тренутно се спроводи 27 процедура и поступака у вези са издавањем електронских грађевинских дозвола, а захтеве обрађује 7200 одговорних лица у оквиру 1.200 институција у чијој је надлежности издавање различитих врста одобрења и дозвола из области грађевинарства.

С обзиром да је од укупног броја окончаних процедура чак 69 одсто захтева (41.518) решено позитивно, може се закључити да је систем издавања електронских грађевинских дозвола у потпуности заживео како од стране државних органа и институција које су, без већих проблема, прешле са начина рада у папиру на рад у заокруженом информационом систему, тако и од стране корисника који су са успехом, за годину дана, савладали све техничке изазове и прешли на електронско спровођење процедура и достављање докумената искључиво у електронском облику.

Агенција се захваљује свим корисницима информационог система на великом разумевању и доброј сарадњи током трајања овог пројекта и изражава очекивање да ће се даљи развој система успешно наставити и током 2017. године, уз сарадњу и помоћ ресорног министарства.

Преглед по типу поступака спроведених у протеклих годину дана изражен је у следећем табеларном приказу:

Тип захтева Бр. поднетих  пријава
Подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова 10605
Подношење захтева за измену локацијских услова 10259
Подношење пријаве радова 9133
Подношење захтева за издавање грађевиснке дозволе 6065
Подношење захтева за издавање употребне дозволе 4483
Подношење захтева за остале поступке (одустанак, клаузула правноснажности, исправка техничке грешке и сл.) 4241
Подношење усаглашеног захтева за издавање/измену локацијских услова 3020
Подношење пријаве завршетка израде темеља 2745
Упис права својине и издавање решења о кућном броју 2502
Подношење усаглашеног захтева за издавање/измену решења о одобрењу извођења радова 2327
Подношење усаглашеног захтева за издавање/измену грађевинске дозволе 1929
Подношење усаглашеног захтева за издавање употребне дозволе 1299
Подношење захтева за прикључење на комуналну и другу инфраструктуру 1238
Подношење пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу 1106
Достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара 846
Подношење захтева за измену грађевинске дозволе 798
Подношење захтева за измену локацијских услова 462
Подношење захтева за измену решења о одобрењу извођења радова 105
Подношење захтева за издавање привремене грађевиснке дозволе 50
Подношење жалбе/приговора 47
Достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара на основу усаглашеног захтева 24
Подношење усаглашеног захтева за издавање/измену привремене грађевиснке дозволе 17
Достављања пројекта за извођење за објекте из члана 133. за које су предвиђене мере заштите културних добара 11
Контрола активности на предмету-Регистратор 10
Креирање захтева за покретање прекршајног поступка-Регистратор 5
Подношење захтева за измену привремене грађевиснке дозволе 5
Замена решења по жалби/приговору 4
Укупно: 63336

 

 

Aрхива вести

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR