петак 27. мај 2016.

Get Adobe Flash player

Вести

Објављен Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину - 25. мај 2016.

Агенција за привредне регистре објавила је Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину, који садржи збирне податке о финансијском положају и успешности пословања правних лица и предузетника у Републици Србији, за последње две године.

Поводом издавања Билтена данас је одржана и конференција за новинаре на којој су презентовани основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у земљи у 2015. години, дати на основу збирних података из извештаја за статистичке и друге потребе за 2015. годину, уз сагледавање њихових тенденција према збирним подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину је друго издање те публикације у којој су, по први пут у нашој земљи, на једном месту објављени збирни подаци о пословању свих правних лица и предузетника, на укупном нивоу, као и према нижим нивоима класификације, који су уређени у складу са званичним стандардима и усаглашени са европским правилима.

Билтен је израђен на основу збирне обраде података за статистичке и друге потребе за 2015. годину за 130.970 правних лица и 17.109 предузетника. Подаци су обрађени и објављени према врсти, величини, правној форми односно облику организовања, претежној делатности и територијалној припадности правног лица или предузетника.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину састоји се из три поглавља, и то:

1.    Поглавље 1 – Реални сектор
2.    Поглавље 2 – Финансијске институције
3.    Поглавље 3 – Непрофитне институције.

Уз свако поглавље дате су основне методолошке напомене у којима су објашњене специфичности приказаних података, и то са аспекта извора података и начина приказивања, обухватности, класификација, као и објашњења појединих појмова.

Агенција објављивањем Билтена који садржи детаљан приказ збирних података за статистичке и друге потребе, уз објављивање појединачних редовних годишњих финансијских извештаја с прописаном документацијом, на интернет страни, обезбеђује потпуну транспарентност финансијских извештаја.

Сходно Закону о рачуноводству, подаци за статистичке и друге потребе на индивидуалном нивоу не могу се уступати трећим лицима без изричите сагласности правног лица или предузетника на кога се они односе, нити се могу јавно објављивати.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину објављен је двојезично, на српском и енглеском језику, и доступан је домаћој и страној јавности у одељку Финансијски извештаји, део Макроекономске информације / Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину.

Изјаве Ружице Стаменковић, Регистратора у Регистру финансијских извештаја можете погледати овде: 


 
Пoчетак пружања услуга бонитета са подацима из финансијских извештаја за 2015. годину - 11. мај 2016.

Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да ће услуге бонитета у којима су укључени подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину бити доступни почев од петка, 13. маја 2016. године.

Услед укључивања података из редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину у систем за пружање услуга бонитета, у четвртак 12. маја 2016. године Регистар финансијских извештаја ће привремено обуставити издавање извештаја о бонитету и скоринга. Издавање изворних финансијских извештаја ће се одвијати редовно, по већ устаљеној процедури.  

Истовремено, од 13. маја 2016. године ће престати да важи скоринг који је утврђен на основу података из финансијских извештаја за период од 2010. до 2014. године, с обзиром да је утврђена нова оцена бонитета привредних друштава односно скоринг за период од 2011. до 2015. године.

Евиденција свих издатих скоринга, као и датум престанка њиховог важења, објављује се на интернет страници Агенције, у делу Финансијски извештаји, на линку Евиденција издатих скоринга.

Будући да је у складу са Законом о рачуноводству рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину најкасније до краја јуна месеца 2016. године извештаји о бонитету за привредна друштва, установе и предузетнике, као и скоринг привредних друштава, у којима су укључени подаци из редовних годишњих извештаја за 2015. годину издваће се за оне обвезнике за које су ти извештаји достављени као потпуни и рачунски тачни и јавно објављени на интернет страници АПР.

За  правна лица и предузетнике за које редовни финансијски извештај за 2015. годину није јавно објављен услуге бонитета пружаће се без података за ту годину, све док не доставе потпун и рачунски тачан извештај и исти се не објави на интернет страници АПР.

Предлажемо корисницима да пре наручивања извештаја или скоринга путем линка Претрага објављених финансијских извештаја почев од 2014. провере да ли је за конкретно привредно друштво, установу или предузетника тај извештај објављен.

Извештаји о бонитету издаваће се по захтеву за хитну обраду само за оне обвезнике за које је редовни годишњи финансијски извештај за 2015. годину јавно објављен.

У случају да је редовни годишњи финансијски извештај за 2015. годину поднет АПР, а да није јавно објављен потребно је да, корисник услуге достави податке о правном лицу или предузетнику на кога се тражени извештај односи на и-мејл адресу bonitet@apr.gov.rs.

Истовремено, потребно је проверити статус обраде редовног годишњег финансијског извештаја за 2015. годину путем линка Претрага поступка обраде извештаја за 2015. годину у делу Предмети у раду. Ако у извештају који је достављен АПР има недостатака обвезник исте мора отклонити, по процедури за обраду, како би извештај могао бити јавно објављен и укључен у извештаје о бонитету и скоринг.

Детаљне информације у вези са пружањем услуга из Регистра финансијских извештаја доступне су на интернет страници Агенције у одељку Финансијски извештаји – Услуге из Регистра.

  
Директор АПР реизабран за члана УО Форума европских привредних регистара - 10. мај 2016.

На годишњем заседању Генералне скупштине Форума европских привредних регистара (European Commerce Registers’ Forum – ECRF), одржаној јуче, 9. маја 2016. године, у Кардифу, у Великој Британији, директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић реизабран је за члана Управног одбора Форума на период од две године.

Обрадовић је председавао 11. Годишњом конференцијом Форума која је 2008. године одржана у Београду, а потом је обављао и функцију Потпредседника Форума у периоду 2008/2009. године. На место члана Управног одбора Форума, директор Агенције за привредне регистре изабран је у периоду 2015/2016, а реизбором у Кардифу мандат је продужен до 2018. године. Осим из Србије, чланови УО Форума су представници из Шведске (председавајућа), Луксембурга, Италије, Литваније и Гибралтара.

Агенција за привредне регистре је од 2005. године члан ове најбројније европске струковне асоцијације која тренутно окупља институције надлежне за регистрацију привредних субјеката из 33 земље, од којих су 20 чланице Европске уније.

Континуирано и предано, АПР улаже велики труд и рад у унапређење међународне сарадње и размену искустава у области вођења електронских регистара и регистрације привредних субјеката, а осим активне улоге коју има у раду Форума европских привредних регистара и Европског привредног регистра, АПР учествује и у раду Међународног удружења комерцијалних администратора и највећих ваневропских струковних удружења.

Иначе, у Кардифу се ове године, по први пут, одржава заједничка годишња конференција две највеће међународне регистарске асоцијације које окупљају чланове из 79 држава/јурисдикција, тако да конференцији у Великој Британији присуствује 261 делегат из европских и Азијско-пацифичких земаља.

 
Систем за подношење електронских пријава грађевиснких дозвола поново у функцији - 2. мај 2016.

Приступ централном информационом систему грађевинских дозвола је поново омогућен корисницима.

 
Обавештење за кориснике Система за подношење електронских пријава грађевинских дозвола - 28. април 2016.

Агенција за привредне регистре обавештава кориснике да ће од данас, 28. априла од 17 часова, па током предстојећих празника, приступ централном информационом систему грађевинских дозвола  бити онемогућен због текућег одржавања.

 
Нерадни дани у АПР за предстојеће празнике - 28. април 2016.

Обавештавамо кориснике да Агенција за привредне регистре неће радити за време Васкршњих и првомајских празника, и то на Велики петак, 29. априла, као ни 2. и 3. маја 2016. године, а све у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011).

 
Објављивање Мапе Регистра мера и подстицаја регионалног развоја са подацима за 2015. годину - 15. април 2016.

Обавештавaмо све заинтересоване кориснике да је, од данас, у одељку Регистра мера и подстицаја регионалног развоја, објављена Мапа Регистра, са годишњим подацима за 2015. годину.  

На Мапи Регистра мера и подстицаја регионалног развоја приказани су збирни подаци о подстицајима регионалног развоја, као и други подаци релевантни за регионални развој, на српском и енглеском језику, за четири протекле године (2012 – 2015) и на четири територијална нивоа (Република Србија, региони, области, општине).

 
Мишљење Министарства туризма о правилима одређивања пословног имена - 13. април 2016.

АПР преноси информацију са сајта Министарство трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије:

У одредби Закона о туризму која дефинише будућа правила о одређивању назива фирми дошло је до техничке грешке у редактури која ће бити отклоњена, тако да ће имена својих објеката морати да мењају само они угоститељи у чијем се називу налази више од једне делатности, изјавио је саветник министра трговине, туризма и телекомуникација Александар Денда.

Техничка грешка ће, како је најавио, бити отклоњена Правилником о минималним техничким условима за обављање угоститељске делатности који ступа на снагу 14. априла и нико од угоститеља због тога неће сносити штету и додатне трошкове.

„У завршној редактури закона, после гласања у Скупштини, направљена је техничка грешка и у члану 67. уместо објашњења да пословно име или фирма не могу да садрже речи које указују на угоститељски објекат, изостављено је „више од једне врсте“, што је довело у заблуду власнике објеката“, објаснио је Денда.

Обзиром да је за спровођење закона предвиђено доношење правилника који ближе одређује примену закона, у процедури је, истиче он, Правилник о минималним техничким условима за обављање угоститељске делатности којим ће се превазићи неодређеност спорног члана 67. Закона о туризму.

Денда прецизира да постојећи и нови власници угоститељских објеката неће моћи да користе више назива делатности, нпр. кафе пицерија, кафе ресторан и друге комбинације различитих врста.

„Мораће да изаберу једну од претежних делатности и да је ускладе са Правилником о минималним техничким условима за обављање угоститељске делатности који ће бити на снази од 15. априла ове године“, истакао је Денда.

На тај начин се, тврди Денда, спречава довођење у заблуду корисника, подиже квалитет сваког од угоститељских објеката, спречава манипулација да се минималним улагањима, рецимо, у кафе, обавља и знатно захтевнија делатност ресторана и пружаоци услуга доводе у неравноправни положај.

У случају да имају више делатности са прописно опремљеним објектима, потребно је, објашњава он, да сваку од делатности посебно региструју са називом који јасно упућује на делатност.”

 
Почетак давања изворних финансијских извештаја за 2015. годину - 12. април 2016.

Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да су изворни редовни годишњи финансијски извештаји за 2015. годину – на српском и енглеском језику доступни у оквиру услуга које се пружају из Регистра финансијских извештаја, почев од данас, 12. априла 2016. године. 

Изворни финансијски извештаји за 2015. годину могу се наручити за правна лица и предузетнике за које су ти извештаји, као потпуни и рачунски тачни, јавно објављени на интернет страници АПР. При томе, до сада су објављени редовни годишњи финансијски извештаји за 2015. годину за преко 60.000 правних лица и предузетника.

Предлажемо корисницима да пре наручивања извештаја увидом на линк Претрага објављених финансијских извештаја почев од 2014. провере да ли је за конкретно правно лице односно предузетника тај извештај објављен.

У случају да редовни годишњи финансијски извештај за 2015. годину није јавно објављен потребно је доставити податке о правном лицу односно предузетнику на кога се извештај односи на и-мејл адресу bonitet@apr.gov.rs.

Истовремено, потребно је проверити статус обраде редовног годишњег финансијског извештаја, на линку Претрага поступка обраде извештаја за 2015. годину, у делу Предмети у раду. Ако у извештају који је достављен АПР има недостатака обвезник мора што пре отклонити те недостатке, по процедури за обраду, како би извештај могао бити јавно објављен и доступан корисницима у оквиру услуга из Регистра финансијских извештаја. 

Услуге бонитета (извештаји о бонитету и скоринг) у којима су укључени подаци из финансијских извештаја за 2015. годину биће накнадно доступне корисницима, а информација о почетку пружања тих услуга биће благовремено објављена.

 
Достављање консолидованих и замена редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину - 8. април 2016.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас, 8. априла 2016. године, у оквиру Финансијских извештаја, омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак:

  • уноса, контроле, потписивања и достављања консолидованих финансијских извештаја са прописаном  документацијом за 2015. годину,
  • замене редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину.

Подсећамо, да Закон о рачуноводству обавезује матична правна лица, која имају контролу над једним или више правних лица (подређено, односно зависно правно лице), да консолидоване финансијске извештаје и прописану документацију за 2015. годину, за економску целину, достављају Агенцији до 31. јула 2016, искључиво у електронском облику, применом посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. 

Истовремено, Агенција је у посебном информационом систему омогућила и замену редовних годишњих финансисјких извештаја за 2015 годину, под условом да су ти извештаји јавно објављени на интернет страни Агенције. Обвезник може да захтева замену јавно објављеног редовног годишњег финансијског извештаја, ако утврди да у том извештају резултати пословања и финансијски положај нису исказани истинито и објективно, а скупштина односно други надлежни орган обвезника донесе одлуку о усвајању финансијског извештаја измењене садржине, у односу на извештај који је био јавно објављен. Замену објављених редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину, обвезник може вршити најкасније до краја ове године.

Такође, обавештавамо све заинтересоване кориснике да је Агенција закључно са данашњим даном, обрадила и јавно објавила близу 40.000 редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину, који су достављени истовремено са извештајима за статистичке и друге потребе.

Рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја са одговарајућом документацијом за 2015. годину, истиче 30. јуна ове године. 

 
Достављање редовних годишњих финансијских извештаја и резултати пријема статистичких извештаја - 4. март 2016.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да ће од понедељка, 7. марта 2016. године, бити омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја са прописаном документацијом за 2015. годину, чији је рок за достављање 30. јун 2016. године.

Извештаје за статистичке потребе за 2015, годину, потписане квалификованим електронским потписом, електронским путем је доставило 150.000 правних лица и предузетника. Од тога је 104.000, односно 69 одсто обвезника истовремено измирило обавезу достављања и редовних годишњих финансијских извештаја, који су послати уз извештаје за статистичке потребе. Само статистичке извештаје поднело је 34.000, односно 23 одсто правних лица и предузетника, а достављено је и 12.000 изјава о неактивности (8 одсто обвезника).

Агенција је отпочела обраду извештаја за статистичке потребе која ће бити завршена у прописаним роковима. Агенција ће објављивати на својој интернет страни обавештења о утврђеним недостацима, а обвезнике подсећамо да недостатке треба да отклоне у року од 8 дана од дана објављивања на сајту. У противном, подаци из достављеног извештаја не могу бити уписани у базу за статистичке потребе.

Још једном подсећамо обвезнике да Агенција наставља да пружа подршку корисницима, односно да сва питања, као и до сада, могу слати мејлом на следеће адресе: obveznicifi@apr.gov.rs, finizvestaji@apr.gov.rs и sd@apr.gov.rs.

 
Нове регистрационе пријаве за оснивање - 29. фебруар 2016.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све кориснике да 1. марта 2016. године почиње да се примењује нови Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција

Овим правилником прописане су нове јединствене регистрационе пријаве (ЈРППС обрасци) које су корисници обавезни да попуне приликом пријаве оснивања.

Наведеним Правилником омогућава се да се јединственом пријавом оснивања изврши и пријава Пореској управи за паушално опорезивање предузетника, односно пријава за ПДВ обвезнике. 

На тај начин је у потпуности заживео једношалтерски систем регистрације приликом оснивања привредних субјеката захваљујући којем корисници не морају да достављају додатну документацију Пореској управи, већ само попуњавају ЈРППС образац.


 
Више од половине обвезника доставило електронске финансијске извештаје АПР - 26. фебруар 2016.

У посебном информационом систему Агенције за привредне регистре (АПР) тренутно се налази 133.496 електронских финансијских извештаја за 2015. годину, од чега је закључно са 25. фебруаром Агенцији достављено 79.888 електронски потписаних извештаја. 

Имајући у виду да мањи део обвезника још увек није приступио информационом систему, подсећамо да до истека рока за достављање статистичких извештаја има још 4 дана, односно да је статистичке извештаје неопходно поднети до 29. фебруара 2016. године. 

Посебно указујемо да ће АПР пружити сву подршку корисницима који своје статистичке, односно финансијске извештаје састављају током викенда, као и да сва питања могу слати мејлом на следеће адресе: obveznicifi@apr.gov.rs, finizvestaji@apr.gov.rs и sd@apr.gov.rs

Подсећамо и да је рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја 30. јун 2016. године.


 
Важно саопштење за кориснике Посебног информационог система Агенције - 22. фебруар 2016.

Агенција за привредне регистре у овом тренутку предузима све што је у оквирима њених могућности да отклони одређене техничке сметње и успореност у раду информационог система пријема, а пре свега потписивања финансијских извештаја. На данашњи дан Агенцији је поднето 26.000 финансијских извештаја, а у информационом систему траје обрада још додатних 60.000 финансијских извештаја. Захваљујемо корисницима на разумевању и истовремено се извињавамо због техничких проблема.

 
Достављања електронских финансијских извештаја за 2015. годину - 19. фебруар 2016.

Поводом почетка достављања електронских финансијских извештаја за 2015. годину, у Агенцији за привредне регистре је одржана конференција за новинаре на којој је Ружица Стаменковић, Регистратор Регистра финансијских извештаја, упознала представнике медија са новим начином електронског састављања и достављања финансијског извештаја потписаног квалификованим електронским потписом законског заступника, као и осталим новинама које је донео нови Закон о рачуноводству који је у домаће финансијско извештавање увео извештавање за потребе државе и јавно објављивање.

Тренутно је преко посебног информационог система АПР примљено више од 13.000 извештаја, а за нешто више од 46.000 извештаја се уносе подаци и документа у систем. Тек кад законски заступник стави електронски потпис на унети извештај и приложену документацију, сматраће се да је извештај достављен у складу са законом. Извештаје достављене у папиру АПР неће обрађивати.

Прошле године је само 11.000 обвезника имало обавезу да достави електронске извештаје, док се ове године та законска обавеза односи на више од 150.000 правних лица и предузетника. Да би испунили ову обавезу, пре свега, микро правна лица треба да прибаве квалификовани електронски потпис за законског заступника и да се информатички припреме за коришћење посебног информационог система за унос, контролу и достављање извештаја и документације у електронском облику, потпуно без папира.

Презентација Електронско достављање финансијских извештаја за 2015. годину.

Изјаве Ружице Стаменковић, Регистратора у Регистру финансијских извештаја можете погледати овде: 

 
Нерадни дани због Дана државности - 12. фебруар 2016.

Агенција за привредне регистре обавештава своје кориснике да због обележавања Сретења Дана државности, неће радити 15. и 16. фебруара 2016.

 
Посебан информациони систем Агенције од данас доступан корисницима - 1. фебруар 2016.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас, 1. фебруара 2016. године, у оквиру дела Финансијски извештаји, омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја са прописаном  документацијом  за 2015. годину.

Подсећамо да Закон о рачуноводству обавезује сва правна лица и предузетнике који воде двојно књиговодство да извештаје за статистичке потребе, као и финансијске извештаје и прописану документацију за 2015. годину, достављају Агенцији, искључиво у електронском облику, применом Посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. 

За примену посебног информационог система Агенција је обезбедила Техничко упутство за примену тог система, као и Техничко упутство за потписивање докумената и захтева квалификованим електронским потписом. За решавање спорних питања у вези примене посебног информационог система Агенције корисници се могу обратити на електронску адресу sd@apr.gov.rs.

Поред тога, Агенција је корисницима обезбедила увид у евиденцију обвезника  путем линка Претрага евиденције обвезника. Претрага  се може  вршити по матичном броју, пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица односно предузетника. Кроз претрагу евиденције обвезника корисницима су на располагању подаци за сваког појединачног обвезника, и то: статусни подаци, подаци о законском заступнику, величина обвезника, обавеза вршења ревизије, рачуноводствена регулатива као и о обрасцима на којима обвезник саставља извештаје.

У случају да увидом у поменуту евиденцију обвезник, евентуално, утврди да подаци  нису ажурни, потребно је да упути рекламацију за ажурирање тих података на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs.

Детаљна упутства за састављање и достављање свих врста извештаја за 2015. годину корисницима су доступна путем линка Врсте финансијских и других извештаја и документације.

 
Сајт АПР прошле године посетило 4 милиона корисника - 8. јануар 2016.

Током 2015. године, интернет страна АПР је, према Гугловој аналитици, имала 4,2 милиона посетилаца који су направили 17,6 милиона посета. 

Прегледано је 106,5 милиона страница сајта, а највећи број дневних посета, забележен 30.03.2015, достигао је 111 хиљада посета. Март је, уједно, био и месец у којем је забележен највећи број посета, 2,1 милион, као и највећи број посетилаца, 629 хиљада. 

Нешто мање од четвртине укупног броја посетилаца спада у редовне кориснике сајта АПР.

У поређењу са 2014. годином, прошле године је повећан број посетилаца за око 20 одсто, док је за 19 одсто повећан број посета, а за 10 одсто је било и више прегледаних страна званичне интернет презентације Агенције за привредне регистре.

 
Брисање предузетника само уз доказ о измиреним пореским обавезама - 6. јануар 2016.

Од 01.01.2016 године, ступањем на снагу одредбе члана 29. став 7. и 8. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, за предузетнике је поново уведена обавеза да приложе доказ о измиреним пореским обавезама приликом подношења регистрационе пријаве за брисање из Регистра привредних субјеката.

Уз осталу документацију, предузетник треба да Агенцији достави два уверења о непостојању неизмирених пореских обавеза. Једно уверење/потврду издаје надлежна организациона јединица Пореске управе РС, а друго уверење односно потврду издаје пореска администрација надлежне јединице локалне самоуправе. Обе потврде/уверења не смеју бити старија од пет дана у односу на моменат подношења захтева за брисање из регистра у Агенцији за привредне регистре.

 
Зорана Михајловић у посети АПР поводом почетка рада е-система за издавање грађевинских дозвола - 4. јануар 2016.

Потпредседник Владе Републике Србије и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић обишла је Агенцију за привредне регистре (АПР), где је почела са радом Централна евиденција обједињених процедура. У ову јединствену, централну, јавну, електронску базу биће обједињени подаци о току сваког појединачног предмета, документацији која је приложена и прибављена у поступцима које спроводе надлежни органи по захтевима у вези са изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката, укључујући одлуке и друга акта надлежних органа који настају у том поступку. 

Изјаве Директора АПР Звонка Обрадовића, министарке грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре Зоране Михајловић и извршне директорке НАЛЕД-а Виолете Јовановић, можете погледати овде: 


 

Aрхива вести

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR