субота 16. фебруар 2019.

Get Adobe Flash player

Архива 2012

Minimize
Oд 01. јануара 2013. године не могу се оснивати ортачке радње - 31. децембар 2012.

На основу члана 597. став 2. Законa о привредним друштвима  („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), дана 01. јануара 2013. године су престале да важе и одредбе Закона о приватним предузетницима („Сл. гласник СРС“ бр. 54/89 и 9/90 и „сл. гласник РС“ бр.19/91...... и 101/05) које се односе на ортачке радње те се, од 01. јануара 2013. године не могу оснивати ортачке радње, нити се код постојећих могу регистровати промене података, већ само могу бити брисане из Регистра па су, у складу са наведеним законским изменама, усклађене и регистрационе пријаве.

Одредбама члана 594. став 2. Законa о привредним друштвима, прописано је да су власници постојећих ортачких радњи дужни да своју форму обављања делатности промене у правну форму привредног друштва најкасније до 01. марта 2013. године, а ако до 01. марта 2013. године не пријаве промену правне форме, Регистратор ће их, по службеној дужности, превести у правну форму ортачког привредног друштва.
 

 
Регистар комора почиње с радом од 3. јануара 2013. - 27. децембар 2012.

На основу Закона о коморама („Службени гласник РС”, број 65/2001, 36/2009 и 99/2011), Регистар комора почеће са радом 01.01.2013. године, односно 3. јануара, када ће Агенција наставити са редовним обављањем послова из своје надлежности, после новогодишњих празника.

Наиме, чланом 26. Закона о коморама прописано је да Регистар комора води Агенција за привредне регистре, као поверени посао Министарства финансија и привреде, као и да се у електронску базу података региструју коморе, према облику организовања у односу на подручје, односно територију у Републици Србији, за коју је регистровани субјекат основан или делатност због које се врши удруживање.

Истим чланом Закона прописано је да се на услове и поступак регистрације сходно примењују одредбе Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, број 99/2011) којим се уређује регистрација привредних субјеката.

Успостављањем Регистра комора у АПР, први пут у Републици Србији биће оформљена  јединствена, централна, електронска база са ажурним статусним подацима о регистрованим коморама, о председницима и лицима овлашћеним за заступање, чланству у савезима или другим асоцијацијама у земљи или иностранству и др. Уз ове податке, на интернет страници АПР биће објављивани и документи као што су статути, што ће све допринети јавности рада комора, као посебног облика привредног и друштвеног организовања. 

 
Нови сервиси за кориснике услуга АПР - 21. децембар 2012.

Осим обједињене претраге јавних података о правним лицима и предузетницима, која је проширена додатним сетом података, оснивачким актима и другом документацијом привредних друштава, као и одлукама регистратора, на сајту АПР-а однедавно је доступна и нова претрага о примљеним регистрационим пријавама, која треба да омогући бржу комуникацију између Агенције и корисника услуга.

О новим сервисима, доступним корисницима на овој интернет страници, као и о веб сервисима за размену података са државним органима, локалном самоуправом и банкама, погледајте изјаву директора Агенције за привредне регистре Звонка Обрадовића:

 
Захваљујући реформи у области регистрације, Србија остварила напредак на листи Doing business - 23. октобар 2012.

Светска банка и Међународна финансијска корпорација (IFC) данас су објавиле "Извештај о пословању 2013.". На глобалној листи која мери лакоћу пословања у 185 земаља света, Србија је остварила скок са прошлогодишњег 95. на 86. место, нашавши се међу десет економија које су спровеле највећи број реформи. Позиција Србије унапређена је за 9 места захваљујући помаку у три области: оснивање предузећа, спровођење уговора и решавање питања несолвентности.

У извештају се наводи да је Србија омогућила лакше оснивање предузећа укидањем обавезе уплате минималног капитала. Поред тога, процес решавања несолвентности ојачан је увођењем приватних извршитеља, смањењем почетне цене за продају средстава, укидањем жалби, убрзавањем процедура и увођењем електронског регистра судских забрана ради омогућавања увида јавности у све забране које се тичу управљања или власништва над покретном и непокретном имовином. Констатовано је и да је систем приватних извршитеља такође омогућио лакше спровођење уговора.

Највећи напредак, за 49 места, забележен је у области отпочињања пословања, у којој је Србија рангирана на 42. месту, захваљујући спроведеној реформи којом је укинут минимални оснивачки капитал. У извештају се наводи да је за отпочињање пословања предузећа неопходно спровести 6 процедура, које укупно трају 12 дана, од чега поступак регистрације у АПР-у траје до 3 дана.

Нови "Извештај о пословању 2013." (Doing Business) Светске банке и ИФЦ-а показује да у области унапређења услова за пословање за домаће фирме предњачи регион Европе и Централне Азије који је у том смислу претекао Источну Азију и Пацифик и постао регион са најбољим условима за пословање после развијених земаља ОЕЦД-а.

Линк: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/serbia#

Ранг земаља према критеријуму - отпочињање пословања (starting a business) погледајте на овом линку:

Линк: http://www.apr.gov.rs/Portals/0/starting-a-business.xls

 

 
Студијска посета делегације Бироа за регистарске услуге, ИФЦ-а и Светске банке из Уганде (ВИДЕО) - 3. октобар 2012.

 

Представници Бироа за регистарске услуге Уганде, Светске банке и Међународне финансијске корпорације (International Finance Corporation- IFC/ИФЦ) из Кампале посетили су данас Агенцију.

Циљ тродневне студијске посете је упознавање са начином рада Агенције и функционисањем регистара, њеним информационим системом и унутрашњом организацијом. Такође, делегацији из Уганде биће представљени кораци које је наша земља спровела у реформи система регистрације у периоду од 2004. до 2005. године.

Поздрављајући госте из Уганде, директор АПР Звонко Обрадовић је истакао да је захваљујући спроведеној реформи у области започињања пословања процедура регистрације у Србији скраћена на 3 дана. Обрадовић је закључио да су друге земље у протеклом периоду начиниле значајне реформске кораке у овој области, што нас подстиче на својеврсно такмичење у унапређењу свог пословног окружења. Он је изразио наду да ће захваљујући смањењу минималног оснивачког капитала са 500 на 1 евро, наша земља по том критеријуму остварити напредак на ранг листи Светске банке.

Агенција за привредне регистре изабрана је као пример јавне агенције захваљујући чијим је резултатима, постигнутим у реформи система регистрације, Србија проглашена 2006. године светским ТОП Реформатором.

Студијска посета део је активности на пројекту који у Уганди спроводе Светска банка и ИФЦ, а односи се на институционално и технолошко јачање Бироа за регистарске услуге у чијој су надлежности регистрација компанија и интелектуалне својине, као и вођење цивилних регистара (матичне књиге рођених, венчаних и умрлих) и др. У прошлогодишњем Извештају о пословању Светске банке (Doing business 2012), Уганда је сврстана међу пет земаља источне Африке у којима је, захваљујући спроведеним регулаторним реформама, знатно побољшано пословно окружење у том региону.

Видео изјаве представнице Међународне финансијске корпорације Аните Луисе Набирје Мванде, директора Бироа за регистарске услуге Уганде Твебазе Бемањеа и директора АПР Звонка Обрадовића, од 4. октобра 2012. године, погледајте овде:

 

 
Вест о споразуму о сарадњи са АПР објављена на сајту Државне рег. коморе Руске Федерације - 1. октобар 2012.

На интернет страници Државне регистрационе коморе Руске Федерације је 28. септембра објављена вест о потписивању споразума о сарадњи са Агенцијом за привредне регистре.

Државна регистрациона комора, која се бави акредитацијом страних представништава и филијала страних компанија, као и издавањем виза и пружањем подршке страним правним лицима заинтересованим за отварање представништава и филијала у Русији, има успостављене билатералне односе са више од 40 сличних органа из других држава, а од 27. септембра потписивањем споразума о сарадњи са српском Агенцијом за привредне регистре успостављен је партнерски однос између ове две државне институције.

Вест са сајта руске Државне регистрационе коморе погледајте овде: http://www.palata.ru/index.php?ELEMENT_ID=24159353

 

 
Укинута такса за добијање матичног броја - 1. октобар 2012.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава кориснике да је Законом о изменама Закона о републичким административним таксама (Сл. Гласник РС 93/2012) од 1. октобра 2012. године укинута такса за добијање матичног броја.

Матични број ће и даље додељивати Републички завод за статистику, а уручиваће га Агенција у свом решењу о регистрацији, али корисници убудуће неће имати обавезу да уплате таксу за добијање овог броја.

 

 
Споразум о сарадњи између АПР и руске Државне регистрационе коморе (ВИДЕО) - 27. септембар 2012.

Директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић потписао је данас у Москви Споразум о сарадњи са Савезном буџетском установом „Државна регистрациона комора у оквиру Министарства правде Руске Федерације“.

Видео изјаву директора АПР из Москве погледајте овде:

 
Завршетак пререгистрације спортских организација (ВИДЕО) - 26. септембар 2012.

 

Поводом завршетка поступка обраде пријава за пререгистрацију спортских удружења, друштава и савеза у области спорта, Регистраторка у Регистру спорта Нивес Чулић саопштила је данас нове податке о броју регистрованих спортских организација, уписаних у овај јавни електронски регистар.

Видео изјаву Регистраторке Нивес Чулић о завршетку пререгистрације спортских организација у Агенцији и обавези евидентирања у Министарству спорта, као и о трајању процедуре и трошковима регистрације погледајте овде:

 
Потписивање Споразума о сарадњи између Државне регистрационе коморе Руске Федерације и АПР - 25. септембар 2012.

На позив Савезне буџетске установе „Државна регистрациона комора у оквиру Министарства правде Руске Федерације“, директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић одлази данас у Москву, где ће у четвртак 27. септембра потписати Споразум о сарадњи између Агенције за привредне регистре Републике Србије и Савезне буџетске установе „Државна регистрациона комора у оквиру Министарства правде Руске Федерације“.

Две институције ће на основу овог споразума успоставити сарадњу у областима из њихових надлежности, са акцентом на размену података о огранцима и представништвима страних правних лица, регистрованих на територији Руске Федерације и Републике Србије.

Сарадња ће, такође, обухватити размену информација о процедурама за оснивање, вођење и ажурирање података у државним регистарским органима, аутоматизацији база података и унапређењу електронског пословања, као и упоредно-правну анализу закона и подзаконских аката у области регистрације привредних субјеката.

Тим поводом, директор АПР Звонко Обрадовић и Регистратор Регистра привредних субјеката Миладин Маглов одржаће у среду, 26. Септембра, презентацију о Агенцији за привредне регистре у Амбасади Републике Србије у Москви.

 

 
Рок за достављање документације о усвајању финансијских извештаја за 2011. годину - 21. септембар 2012.

Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа све обвезнике ревизије да 1. октобра 2012. године истиче законски рок за достављање прописане документације о усвајању редовних годишњих, односно консолидованих финансијских извештаја за 2011. годину.

Документација о усвајању редовних годишњих односно консолидованих финансијских извештаја доставља се искључиво поштом у виду препоручене поштанске пошиљке на адресу: Агенција за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, Бранкова 25, 11000 Београд.

Документација садржи:

 • попуњен Захтев за објављивање документације и регистрацију коригованог финансијског извештаја (образац АПР), потписан од стране законског заступника и оверен печатом правног лица – у оригиналу
 • одлуку да је скупштина или други надлежни орган обвезника усвојио редовни годишњи односно консолидовани финансијски извештај или изјаву законског заступника да од стране надлежног органа обвезника није донета одлука о усвајању (уз навођење разлога због којих та одлука није донета- оригинал или оверена копија)
 • извештај ревизора о обављеној ревизији редовног годишњег односно консолидованог финансијског извештаја потписан од стране овлашћеног ревизора и оверен печатом предузећа за ревизију (оригинал)
 • одлуку о расподели добити односно покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају (ако је одлучено да се добит распоређује, односно да се врши покриће губитка) или изјаву законског заступника да није донета одлука о расподели добити, односно покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају (ако није донета одлука)
 • кориговани редовни годишњи односно консолидовани финансијски извештај, ако садржи корекције у односу на достављени годишњи односно консолидовани финансијски извештај
 • годишњи извештај о пословању за правна лица која јавном понудом издају хартије од вредности или чијим се хартијама тргује на организованом тржишту хартија од вредности
 • доказ о уплати накнаде за објављивање документације из члана 31. Закона о рачуноводству ревизији о усвајању редовног годишњег односно консолидованог финансијског извештаја на рачун Агенције за привредне регистре број 840-29775845-87, уз уписивање одговарајућег позива на матични број (3.000,00 динара)

Посебно упозоравамо све обвезнике ревизије чији редовни годишњи односно консолидовани финансијски извештај за 2011. годину није регистрован у Агенцији, да поступак регистрације документације о усвајању финансијског извештаја, неће бити могућ док се не отклоне недостаци из редовног годишњег односно консолидованог финансијског извештаја или не достави нови редовни односно консолидовани финансијски извештај, ако је по претходно достављеном финансијском извештају обвезнику упућен допис о немогућности регистрације истог. Информације о недостацима, односно допис о немогућности регистрације, доступни су на овој интернет страни, одељак  Финансијски извештаји и бонитет, линк Претраживање финансијских извештаја за 2011. годину.

Све додатне информације доступне су на овој интернет страници, у оквиру одељка Финансијски извештаји и бонитет.

 

 
Завршен рок за усклађивање оснивачких аката и органа привредних друштава (ВИДЕО) - 30. август 2012.

 

На основу Закона о привредним друштвима, сва привредна друштва имала су обавезу да региструју усклађивање својих оснивачких аката, статута и органа најкасније до 15.07.2012. године.

Постојећа привредна друштва имала су могућност да  измене или усвоје потпуно нова оснивачка акта и те промене пријаве у Агенцији за привредне регистре до наведеног рока.

На основу члана 11. став 6.  Закона о привредним друштвима прописано је да се оснивачки акт региструје у складу са законом о регистрацији, па је на основу ове новине, а према члану 2. Закона о поступку регистрације, Агенција почела са објављивањем оснивачких аката привредних друштава, као документа који је предмет регистрације, на својој интернет страници.

Осим тих докумената, на интернет страници Агенције, у делу Претрага података, уз појединачне податке о регистрованом привредном друштву објављују се и одлуке Регистратора које су донете у поступку регистрације, а регистровани подаци и документи објављују се истовремено са доношењем решења регистратора којим се пријава усваја.

Ово треба имати у виду с обзиром на то да регистрација производи правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања на интернет страници Агенције.  

Изјаву директора Агенције за привредне регистре Звонка Обрадовића о објављивању ових докумената погледајте овде.

 
Централни архив - трајно решење за чување, рад и управљање архивом АПР-а (ВИДЕО) - 30. август 2012.

Веома обимна архивска грађа коју је Агенција преузела од других државних органа или је прикупила током претходних година спроводећи послове из своје надлежности није имала адекватан простор за смештај и чување.

Дугогодишњи проблем Агенције да обезбеди адекватан и јединствен простор за смештај архиве, Влада Републике Србије је, као њен оснивач, решила тако што је Агенцији за привредне регистре дала на коришћење део старе зграде ФОН-а у Раковици, у Београду.

Ова зграда приводи се намени и од идуће године требало би ова зграда буде стављена у потпуну функцију, на коришћење грађанима.

Изјаву директора Агенције за привредне регистре Звонка Обрадовића о пројекту Централног архива АПР-а погледајте овде.

 
Скенирање документације коју АПР прими у поступку регистрације (ВИДЕО) - 30. август 2012.

Са објављивањем скенираних оснивачких аката привредних друштава, у Агенцији за привредне регистре посебан значај је добила функција управљања електронском документацијом.

До сада је скениран највећи део архивске грађе, преузете од трговинских судова, НБС, МУП-а и других органа од којих је Агенција преузела надлежност за регистрацију и вођење регистара, а скенирање документације коју Агенција тренутно прима у поступку регистрације обавља се у реалном времену

Изјаву директора Агенције за привредне регистре Звонка Обрадовића о скенирању докумената погледајте овде.

 
Важно обавештење Регистратора Регистра привредних субјеката за привредна друштва - 22. август 2012.

На основу овлашћења из члана 10б, Закона о Агенцији за привредне регистре („Сл.гласник РС“, бр.55/04, 111/09 и 99/11), а у складу са одредбом члана 33. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11 и 99/11), Регистратор Регистра привредних субјеката обавештава кориснике услуга овог регистра да ћe 27. августа 2012.године са интернет странице Агенције бити уклоњени регистровани подаци о ограничењима овлашћења у заступању заступника привредних друштва, изузев ограничења овлашћења заступника у виду обавезног супотписа.

Дакле, од дана уклањања наведених података са интернет странице Агенције, у Регистру ће се регистровати само ограничења овлашћења заступника у виду обавезног супотписа, док се регистровање ограничења овлашћења заступника која су утврђена актима друштва или одлукама надлежних органа друштва неће регистровати и објављивати на веб сајту Агенције.

Одредбом члана 33. Закона о привредним друштвима прописано је да је заступник дужан да поступа у складу са ограничењима својих овлашћења која су утврђена актима друштва или одлукама надлежних органа друштва. Ставом 2. и 3. исте одредбе Закона, императивно је прописано да се ограничења овлашћења заступника не могу истицати према трећим лицима, изузев ограничења овлашћења заступника у виду обавезног супотписа која се могу истицати према трећим лицима, ако су регистрована у складу са законом о регистрацији.

Из цитиране одредбе Закона произилази да трећа лица нису дужна да имају сазнање, нити да воде рачуна, о ограничењима заступника привредних друштава, односно да су заступници дужни да послове из свог делокруга обављају у оквиру овлашћења која су им дата, као и да ограничења овлашћења заступника нису предмет регистрације, изузев ограничења овлашћења заступника у виду обавезног супотписа која се могу истицати према трећим лицима, ако су регистрована у складу са законом о регистрацији.

Имајући у виду наведено, Регистратор Регистра привредних субјеката, у складу са својом обавезом старања о законитом вођењу регистра, одлучио је да се у Регистар привредних субјеката региструју само подаци о ограничењима овлашћења заступника у виду обавезног супотписа.

Дакле, од дана уклањања наведених података са интернет странице Агенције, у Регистру ће се регистровати само ограничења овлашћења заступника у виду обавезног супотписа, док се регистровање ограничења овлашћења заступника која су утврђена актима друштва или одлукама надлежних органа друштва неће регистровати и објављивати на веб сајту Агенције.

 

 
До краја јула ове године основан готово исти број привредних друштава као у истом периоду 2011. - 10. август 2012.

У Регистру привредних субјеката је за седам месеци основано 5.058 привредних друштава, свега 30 предузећа мање у односу на исти период 2011. године (5.088).

Из Регистра је од почетка године избрисано 4.816 привредних друштава, док је за седам месеци  2011. године обрисано 8.421 друштво, готово двоструко више.

Док је од почетка примене Закона о стечају, средином 2010. године, закључно са јулом ове године АПР по службеној дужности обрисала укупно 16.602 привредна друштва, у току ове године је из судова пристигао знатно мањи број правоснажних судских решења о извршеном аутоматском стечају. Тако је Агенција од почетка године закључно са 31.07.2012. по том основу обрисала 600 привредних друштава.

Од почетка године до 31.07.2012. године у АПР је регистровано оснивање 17.442 предузетника, за 6 одсто мање у поређењу са истим периодом прошле године када је регистровано 18.590 предузетника. За седам месеци, из Регистра привредних субјеката обрисано је 16.557 радњи, док је у истом периоду прошле године избрисано 20.106 предузетничких радњи.   

Новооснована привредна друштва најчешће су регистровала као претежну делатност неспецијализовану трговину на велико (574), консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем (226), делатности ресторана (163), изградњу стамбених и нестамбених зграда (161), као и друмски превоз терета (112). Код „нових“ предузетника, највише је оних код којих је регистрована претежна делатност ресторана у покретним угоститељским објектима (1217), услуга припремања и послуживања хране (1198), трговине на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном (754), такси превоз (751), фризерских и козметичких салона (667).    

 

 
Пословање економских целина у Републици Србији у 2011. години - 6. август 2012.

Агенција за привредне регистре (АПР) објавила је Саопштење о пословању економских целина у Републици Србији у 2011. години. Саопштење је израђено на основу збирно обрађених података из консолидованих финансијских извештаја за 2011. годину и усвојених консолидованих финансијских извештаја за 2010. годину, који су достављени Агенцији у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

У Саопштењу су дати подаци о пословању економских целина у привреди, сектору банака, сектору осигурања, сектору финансијског лизинга, затим о економским целинама у области пословања са хартијама од вредности, као и у непрофитном сектору.
 
У 2011. години у Републици Србији пословале су 842 економске целине, а консолидовани финансијски извештаји су обрађени за 786 целина које у свом саставу имају 2.363 зависна правна лица. У кругу консолидовања је било 40 правних лица мање у поређењу са претходном годином. Економске целине су запошљавале 371.042 радника, што је за 13,6% мање у односу на претходну годину.

Највећи број економских целина пословао је у привреди (96,3%) где је било и највише запослених (93,1%), а затим следе банке као економске целине (1,1% еконoмских целина и 3,9% запослених) и економске целине у сектору осигурања (0,5% економских целина и 2,2% запослених). Сви сегменти економских целина, изузев економске целине - брокерско дилерског друштва, су у 2011. години пословали са позитивним нето финансијским резултатом.

Од 757 економских целина у привреди са 2.285 зависних правних лица, чији су консолидовани финансијски извештаји за 2011. годину обрађени, највећи број зависних правних лица имају ''Делта холдинг'' доо Београд (75), ''Индустрија меса Матијевић'' доо Нови Сад (50) и ''Verano motors'' доо Београд (28).

Економске целине имају значајан утицај на укупне перформансе српске привреде, што показује и податак да оне просечно учествују са 39,3% у основним перформансама укупне привреде.

У 2011. години економске целине у привреди бележе благо повећање укупних прихода, који су исказани у износу од  3.053 млрд динара и укупних расхода, у износу од 2.939 млрд динара, за 5,4% и 2,8% у односу на претходну годину. Међутим, добитак који је остварен из пословних активности смањен је за 15,7% и износи 164 млрд динара.

Економске целине у привреди су у 2011. години, на укупном нивоу, исказале позитиван нето финансијски резултат у износу од 94 млрд динара, који је за 65 млрд динара већи у односу на прошлогодишњи. Оваква кретања су, пре свега, последица значајног смањења финансијског губитка (80 млрд динара), који је преполовљен у односу на претходну годину, али и вишеструког повећања осталог добитка (30 млрд динара).

Око две петине позитивног нето финансијског резултата исказале су економске целине које су пословале у сектору В-Рударство и то у износу од 39 млрд динара, а тај резултат је више него удвостручен у односу на претходну годину. Висок износ позитивног нето финансијског резултата исказале су и економске целине које су пословале у сектору Ј-Информисање и комуникације (29 млрд динара), као и целине у сектору D-Снабдевање ел. енергијом, гасом, паром и климатизација (28 млрд динара), које су у претходној години пословале са губитком.

С друге стране, највећи негативан нето финансијски резултат исказале су економске целине из сектора К-Финансијске делатности и делатности осигурања (23 млрд динара), а он је повећан за 63,5% у односу на претходну годину.

Економске целине у српској привреди, са стањем на дан 31. децембра 2011. године, располажу са 5.073 млрд динара укупних средства и бележе динамичнији раст (18,9%) у односу на претходну годину од раста укупних средстава на нивоу целе привреде (14,3%). Поред тога, капитал (2.463 млрд динара) бележи повећање за две петине у односу на прошлогодишњи ниво, што указује на благо побољшање финансијске структуре економских целина с обзиром да је учешће капитала у укупним изворима финансирања повећано (са 40,8% на 48,5%).

Пословање економских целина у привреди и даље је оптерећено губицима из претходног периода, тако да су кумулирани губици у 2011. години исказани у износу од 835 млрд динара, а иако су смањени (40,8%), они чине око две петине кумулираних губитака целе српске привреде.

На растућу неликвидност и отежано измиривање обавеза економских целина у привреди упућује повећање негативног нето обртног капитала (168 млрд динара) за петину у односу на претходну годину, мада је тај капитал готово за половину мањи од негативног нето обртног капитала целе привреде.

Саопштење о пословању економских целина у Републици Србији у 2011. години и Списак економских целина у 2011. години објављени су у одељку Финансијски извештаји и бонитет – Макроекономска саопштења

 

 
Одложена примена поступка принудне ликвидације - 30. јул 2012.

Агенција за привредне регистре (АПР) саопштава да се одлаже примена чл. 546 до 548. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 36/11, 99/11), који се односе на покретање поступка принудне ликвидације, у складу са Мишљењем Министарства економије и регионалног развоја бр. 011-00-163/2012-06 од 08.06.2012. године

 
Шестомесечни извештај о основаним и брисаним привредним друштвима и предузетницима - 6. јул 2012.

У Регистру привредних субјеката је за шест месеци ове године регистровано оснивање 4.368 привредних друштава или 2 одсто мање у  поређењу са подацима из шестомесечног извештаја за прошлу годину. Истовремено је регистровано оснивање и 14.988 предузетника или 7 одсто мање него лане у истом периоду. Тако је за шест месеци 2011. године основано 4.454 привредна друштва и 16.117 предузетника.

Код новооснованих привредних друштава највише их је регистровано за следеће претежне делатности: неспецијализована трговина на велико (492), консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем (190), изградња стамбених и нестамбених објеката (141), делатности ресторана и покретних угоститељских објеката (138) и друмски превоз терета (99).  

Код новооснованих предузетника највише их је регистровано за делатности ресторана и покретних угоститељских објеката (1043), услуге припремања и послуживања пића (1035), такси превоз (670), трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном (649) и делатности фризерских и козметичких салона (595).

Из Регистра је за шест месеци ове године обрисано 4.816 привредних друштава, 30 одсто мање у поређењу са истим периодом прошле године. У истом периоду, АПР је обрисала и 16.557 предузетника, 6 одсто мање у поређењу са прошлом годином. Наиме, за шест месеци у 2011. години обрисано је 6.897 друштава и 17.638 предузетника.

У периоду 01.01.- 31.03. 2012. године, Агенција је по службеној дужности из Регистра обрисала 587 привредних друштава, на основу правоснажних судских решења о извршеном поступку аутоматског стечаја. Априла и јуна није обрисано ни једно друштво, а маја је обрисано само 1 привредно друштво по том основу.

И код избрисаних привредних субјеката преовлађују исте оне делатности за које су се регистровала новооснована друштва и предузетничке радње.   

 

 
Пословање непрофитних институција у 2011. години - 5. јул 2012.

У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено Саопштење о пословању непрофитних институција у Републици Србији у 2011. години, којим је обухваћено пословање других правних лица - политичких странака, удружења, спортских удружења, друштава и савеза у области спорта, задужбина и фондација, установа и осталих облика организовања који су пословали у Републици Србији у 2011. години.

Активност непрофитних институција сагледана  је на основу података за 26.690 других правних лица за које су редовни годишњи финансијски извештаји за 2011. годину примљени и обрађени у Агенцији, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

Од укупног броја других правних лица половину чине удружења, а више од трећине спортска удружења, друштва и савези у области спорта. Посматрано са аспекта величине, мала друга правна лица чине чак 99,8% укупног броја других правних лица. Непрофитне институције су у 2011. години запошљавале 37.142 радника, при чему је највише радника било запослено у установама (69,3%).

У 2011. години у условима врло неизвесног пословног окружења непрофитне институције су пословале са  позитивним нето финансијским резултатом у износу од 1,6 млрд динара, који је за трећину мањи у односу на претходну годину. Највећи позитиван нето финансијски резултат у износу од 2,7 млрд динара исказале су установе, а он је већи за 34,5% у односу на претходну годину. Удружења су такође пословала са позитивним резултатом (0,4 млрд динара), али је он за две петине мањи у односу на претходну годину. С друге стране, спортска удружења, друштва и савези у области спорта бележе негативан нето финансијски резултат у износу од 1,4 млрд динара, који је повећан за 46,3% у односу на 2010. годину.

За обављање својих активности непрофитне институције су ангажовале 133 млрд динара укупних средства и 64 млрд капитала. При томе, са више од половине средстава и капитала непрофитних институција располажу установе.

Кумулирани губици непрофитних институција у 2011. години смањени су за 9,8% у односу на претходну годину и износе 15 млрд динара. Од тога, 53,1% се односи на спортска удружења, друштва и савезе у области спорта.

Саопштењем је обухваћено и пословање синдикалних организација које су финансијске извештаје за 2011. годину предале Агенцији за привредне регистре.

Саопштење о пословању непрофитних институција у Републици Србији у 2011. години објављено је у одељку финансијски извештаји и бонитет – Макроекономска саопштења.

 

 
Завршетак прелиминарне збирне обраде консолидованих финансијских извештаја за 2011. годину - 19. јун 2012.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва матична правна лица,  која у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству и ревизији имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја за економску целину, коју чини матично и сва зависна правна лица у земљи и иностранству да је среда, 27. јун 2012. године, последњи датум до када је могуће поднети захтев за замену достављеног консолидoваног финансијског извештаја за 2011. годину, сагласно прописима.

Регистар финансијских извештаја и података о бонитету неће прихватати замене консолидованих финансијских извештаја достављене после наведеног датума, односно даља корекција података у поменутим извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора.

После окончања прелиминарне збирне обраде консолидованих финансијских извештаја, Регистар ће објавити индивидуалне податке из регистрованих консолидованих извештаја на интернет страни АПР. 

 
Саопштење са конференције за новинаре СТО НАЈ... привредних друштава у 2011. години - 15. јун 2012.

У Агенцији за привредне регистре одржана је конференција за новинаре на којој су презентовани подаци о СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2011. години према финансијским перформансама. СТО НАЈ... привредних друштава дато је на основу анализе редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину за 91.901 привредно друштво.

Концентрација финансијских перформанси у оквиру малог броја,  СТО НАЈ... привредних друштава, у српској привреди изражена је са аспекта успешности пословања и финансијских капацитета, као и са аспекта исказаних губитака.

Успешност пословања привредних друштава мерена је према висини остварених пословних прихода и исказаног нето добитка у 2011. години. СТО НАЈ... привредних друштава која се налазе на овим листама дају главни импулс расту српске привреде.

Тако је СТО НАЈ... привредних друштава остварило скоро трећину пословних прихода целе привреде, а  уз то њихово просечно учешће у основним финансијским позицијама привреде је 32,2%. Ова привредна друштва представљају сегмент привреде који бележи благи раст (1,5%) запослених у односу на претходну годину, а она запошљавају 16,2% од укупног броја радника.

Сто најпрофитабилнијих привредних друштава исказало је скоро половину укупног исказаног нето добитка српске привреде и при томе у основним  финансијским перформансама српске привреде учествују са 23,5%, а у укупном броју запослених са 11,2%.

Листе СТО НАЈ... привредних друштава са аспекта успешности предводи НИС ад Нови Сад, као и у претходној години, са пословним приходима од 192 млрд динара и нето добитком од 41 млрд динара, који је чак за 146,3% повећан. На листи СТО НАЈ... привредних друштава је и ЈП ЕПС Београд са пословним приходима од 126 млрд динара, док је трећепласирани ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд са пословним приходима од 87 млрд динара на листи СТО НАЈ... привредних друштава по нето добитку заузео друго место са добитком од 22 млрд динара.

Пословање привреде значајно је опредељено финансијским капацитетима, те је СТО НАЈ... привредних друштава сагледано према висини ангажованих средстава и расположивог капитала. СТО НАЈ... привредних друштава по укупним средствима ангажује 5.172 млрд динара (43,0%) укупних средстава у привреди, а у основним перформансама привреде она просечно учествују са 37,9% и запошљавају 17,0% од укупног броја радника.

Поред тога, висок степен концентрације финансијске снаге испољен је у групи сто привредних друштава са највећим капиталом. Ова привредна друштва располажу са три петине капитала на нивоу привреде, запошљавају 15,0% од укупног броја радника у привредним друштвима, а просечно учествују са 26,3% у основним перформансама привреде.

Водећа места на листама СТО НАЈ... привредних друштава по укупним средствима и СТО НАЈ... привредних друштава по капиталу заузимају ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ и ЈП ЕПС Београд, на које се односи 15,9% средстава и 19,1% капитала српске привреде.

Услед нестабилних услова пословања привреда Републике Србије је оптерећена високим износом губитака из текућег периода, али и из претходних година. У оквиру СТО НАЈ... привредних друштава веома је изражена концентрација нето губитака и кумулираних губитака привредних друштава.

СТО НАЈ... привредних друштава носи половину нето губитака укупне привреде и бележи просечно учешће од 15,3% у укупним перформансама привреде, а запошљава 7,4% од укупног броја радника. Највећи губиташ у српској привреди у 2011. години је U.S. STEEL SERBIA доо Смедерево са нето губитком од 16 млрд динара, а затим следи ГАЛЕНИКА ад Београд са вишеструко увећаним нето губитком у односу на претходну годину, који износи 12 млрд динара.

У СТО НАЈ... привредних друштава по кумулираним губицима сконцентрисано је преко половине тих губитака, она запошљавају 13,8% радника и просечно учествују са 28,7% у основним перформансама српске привреде. Треба истаћи да се на овој листи налази чак 26 привредних друштава која су истовремено и на листи СТО НАЈ... привредних друштава по нето добитку. Тако, кумулирани губици у највећем износу од 134 млрд динара оптерећују пословање АД ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ Београд, а ово друштво истовремено заузима и четврто место на листи  СТО НАЈ... привредних друштава по нето добитку.

СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2011. години објављено је у одељку Финансијски извештаји и бонитет - Макроекономска саопштења

 
Конференција за новинаре о СТО НАЈ...привредних друштава у 2011. години - 15. јун 2012.

На конференцији за новинаре у петак, 15. јуна 2012. године, у 11.00 сати, у Агенцији за привредне регистре (Бранкова 25) биће презентовани резултати пословања СТО НАЈ... привредних друштава која детерминишу основна привредна кретања у земљи и представљају главне носиоце целокупне привреде  Републике Србије, на основу података из редовних годишњих  финансијских извештаја за 2011. годину.  


Регистратор у Регистру финансијских извештаја и података о бонитету Ружица Стаменковић презентоваће високу сегментираност српске привреде односно њену концентрацију изражену како са аспекта успешности пословања и финансијских капацитета, тако и са аспекта исказаних губитака у СТО НАЈ... привредних друштава.

У том смислу биће саопштено колики је стварни утицај ових друштава на укупне перформансе привреде  са аспекта основних финансијских позиција СТО НАЈ... са највећим пословним приходима и исказаним нето добитком, затим са највећим ангажованим средствима и расположивим капиталом, али и са највећим нето губитком и кумулираним губицима.

Новинарске акредитације је потребно послати на mediji@apr.gov.rs, најкасније до петка, 15. јуна 2012, у 9.00 сати. 

 
Пословање привреде у 2011. години(ВИДЕО) - 12. јун 2012.

Поводом објављивања Саопштења о пословању привреде у Републици Србији у 2011. години, Агенција за привредне регистре је одржала конференцију за новинаре у Медија центру на којој су објављени резултати пословања и финансијски потенцијали српске привреде, на основу збирних података из редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину.

Успешност пословања и финансијски потенцијали српске привреде дати су на основу података за 91.901 привредно друштво, за које су редовни годишњи финансијски извештаји за 2011. годину примљени и обрађени у Агенцији за привредне регистре ове године.

Нестабилан опоравак привредне активности током 2011. године у Републици Србији одвијао се у условима повећане неизвесности услед наговештаја новог таласа кризе у рубним земљама еврозоне. Остварен је благи раст српске економије, мерен бруто домаћим производом, од 1,6% и нешто већи, мада веома скроман, раст индустријске производње (2,1%). Оваква кретања праћена су инфлаторним тензијама (7,0%) и јачањем домаће валуте (aпресијација динара за 0,8% у односу на вредност евра на крају 2010. године). Уз то, делом због пада ценовне конкурентности, успорен је темпо раста извоза и повећан је спољнотрговински дефицит (15,0%).

Повећани обим активности привредних друштава, према подацима из финансијских извештаја за 2011. годину, осликава раст укупних прихода (11,1%) у односу на претходну годину, који су исказани у износу од  8.065 млрд динара. При томе, вишегодишња тенденција остваривања позитивних резулатата из пословне активности настављена је знатно успоренијим темпом, тако да пословни добитак износи 297 млрд динара. 

После трогодишњег периода пословања са негативним резултатима, у 2011. години српска привреда је пословала са добитком у износу од 85 млрд динара. Овакав резултат последица је, пре свега, значајног смањења финансијског губитка (141 млрд динара), који је више него преполовљен у односу на претходну годину, услед интензивног пада финансијских расхода односно смањења негативних курсних разлика. 

Такође, за разлику од претходне године, добитак су исказали и разменљиви и неразменљиви сектори. Међутим, и поред тога што неразменљиви сектори бележе значајније учешће, настављена је тенденција благог увећања учешћа разменљивих сектора у укупним перформансама привреде.

У делу разменљивих сектора, највећи позитиван нето финансијски резултат, у износу од 40 млрд динара исказала су привредна друштва која су пословала у сектору В-Рударство, а тај добитак је троструко већи од прошлогодишњег. Добитак је исказан и у секторима D-Снабдевање електричном енергијом, гасом... (22 млрд динара) и E-Снабдевање водом, управљање отпадним водама... (3 млрд динара), који су у претходној години пословали са негативним резултатима. На другој страни, сектори G-Прерађивачка индустрија и A-Пољопривреда, као и претходне године, бележе негативне нето финансијске резултате у износу од 43 млрд динара односно 10 млрд динара.

На нивоу неразменљивих сектора добитак износи 72 млрд динара, а у укупном позитивном нето финансијском резултату привреде учествује са 85,4%. При томе, вишеструко повећање добитка у односу на прошлогодишњи бележе сектори Ј-Информисање и комуникације (26 млрд динара) и М-Стручне, научне, иновационе и техничке делатности (22 млрд динара). Висок износ позитивног нето финансијског резултата исказан је и на нивоу сектора G-Трговина на велико и мало... (20 млрд динара) и H-Саобраћај и складиштење (15 млрд динара). Насупрот томе, са губицима, мада мањим у односу на прошлогодишње пословали су сектори I-Услуге смештаја и исхране (4 млрд динара), F-Грађевинарство (4 млрд динара) и L-Пословање некретнинама (3 млрд динара).

Прелазак из зоне негативног нето финансијског резултата у зону профитабилног пословања бележе и привредна друштва посматрано са аспекта величине, па су позитивне резулатате исказала све групе -велика, средња и мала привредна друштва. Велика привредна друштва су исказала добитак у износу од 74 млрд динара, што чини 88,0% од укупног позитивног нето финансијског резултата на нивоу привреде. 

Виталност српске привреде и даље нарушава неповољан финансијски положај привредних друштава, услед неадекватне структуре средстава и њихових извора финансирања. Ово се манифестује кроз задуженост и растућу неликвидност, као и висок износ кумулираних губитака из претходног периода. 

Привредна друштва у Републици Србији у 2011. години су за обављање својих активности ангажовала 12.036 млрд динара укупних средстава, што представља повећање у односу на претходну годину од 14,3%. Истовремено, капитал привредних друштава (5.312 млрд динара) бележи знатно бржи раст од 27,3%.

Висок ниво задужености остварен претходних година одразио се на смањену бонитетну способност привредних друштава, што је у условима појачане обазривости на финансијском тржишту, утицало на смањене способности за нова задуживања и последично, благи пад задужености. Ово показује и повећање учешћа сопствених извора финансирања у укупним изворима у 2011. години у односу на претходну, са  32,6% на 37,0%. 

Одсуство дугорочне финансијске равнотеже у српској привреди рефлектовало се на интензиван раст негативног нето обртног капитала (49,7%), који су привредна друштва исказала у износу од 323 млрд динара. Недостатак дугорочних средстава за финансирање сталне имовине поспешио је растућу неликвидност, па је и општи рацио ликвидности на нивоу привреде, који је иначе био веома низак, још смањен у односу на претходну годину (са 0,95 на 0,93).

Додатни проблем у пословању привредних друштава у Републици Србији, већ дужи низ година, представља и висок износ кумулираних губитака из претходног периода. Ови губици износе 2.233 млрд динара и повећани су за 11,2%. Од тога, на губитке до висине капитала односи се 63,9%, а на губитке изнад висине капитала 36,1%.

Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2011. години објављено је у одељку Финансијски извештаји и бонитет – Макроекономска саопштења.

Видео изјаву директора АПР-а Звонка Обрадовића и Ружице Стаменковић, Регистратора у Регистру финансијских извештаја и података о бонитету, можете погледати овде:


 
Најава конференције за новинаре о пословању српске привреде у 2011. години - 11. јун 2012.

Конференција за новинаре о резултатима пословања и финансијским потенцијалима привредних друштава у Републици Србији, на основу збирних података из редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину одржаће се у уторак, 12. јуна 2012. године, у 11 сати, у Медија центру (Теразије 3/ 2. спрат).

Директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић и Регистратор у Регистру финансијских извештаја и података о бонитету Ружица Стаменковић саопштиће податке о пословању привредних друштава на укупном нивоу, али  и на нивоу појединих сектора, затим по величини привредних друштава, територији, правној форми, као и за поједине сегменте привредних друштава.

Том приликом биће саопштено и шта се то и колико променило у резултатима српске привреде у односу на претходне године. Поред тога, на конференцији за новинаре ће бити дата анализа финансијског положаја привредних друштава, пре свега са аспекта задужености и ликвидности, а биће саопштени и подаци о кумулираним губицима привреде.

Новинарске акредитације за праћење догађаја потребно је послати на mediji@apr.gov.rs, најкасније до уторка, 12. јуна 2012, у 9.00 сати. 

 
Бонитетна способност српске привреде мерена скорингом - 1. јун 2012.

У Агенцији за привредне регистре је одржана конференција за новинаре на којој је дат приказ бонитетне способности привредних друштава мерене новим скорингом односно оцена њихове способности измиривања обавеза.

Нови скоринг је утврђен за 91.748 привредних друштава на основу података из финансијских извештаја за период од 2007. до 2011. године, као и на основу других релевантних података - статусних и података о неликвидности у последњих 12 месеци. На тај начин скоринг даје потпуну слику финансијског здравља привредних друштава, и то полазећи од пословног амбијента у коме свако посматрано друштво обавља своју делатност тј области у којој послује. Као свеобухватни индикатор бонитетне способности, скоринг пружа могућности за идентификовање привредних друштава која су главни носиоци потенцијала за будући раст, али и оних која су носиоци ризика.

Истовремено, бонитетна способност привредних друштава односно скоринг осликава и основна кретања у српској привреди, па је с обзиром на прилично нестабилне услове пословања, али и изражену неликвидност и висок степен задужености као главна обележја српске привреде, услове за утврђивање бонитетне оцене, сагласно методологији, испунило свега 41.214 привредних друштава односно 44,9%. Остала привредна друштва – новооснована, она над којима је покренут правни поступак, друштва која су доставила финансијски извештај који нема или нема довољно података, као и она која су дужи период неликвидна су друштва са повећаним ризиком пословања, па се с обзиром на значај који имају поменути статуси на њихово пословање, за њих бонитетна оцена и не утврђује.

Скоринг показује да нешто мање од две петине од укупног броја привредних друштава чине бонитетно способна друштва, која према резултатима пословања и финансијским капацитетима у последњих пет година имају могућности за уредно измиривање обавеза. Поред тога, 18.035 или 19,7% привредних друштава има скоринг А-Одличан бонитет и В–Веома добар бонитет, а она су остварила веома успешно и сигурно пословање из сопственог капитала односно ефикасним коришћењем позајмљених извора финансирања. Ова друштва уједно чине здраво ткиво српске привреде и представљају главне потенцијалне генераторе њеног раста.

Привредна друштва која су оцењена као бонитетно способна су заправо главни носиоци српске привреде, тако да она остварују око три четвртине прихода и исказаног нето добитка, затим располажу са 60,0% укупних средстава и 76,5% капитала, а од укупног броја запослених у привредним друштвима на њих се односи 63,3%.

Бонитетно способна привредна друштва чији је скоринг А-Одличан бонитет, В-Веома добар бонитет и С-Добар бонитет најбројнија су у секторима трговине и прерађивачке индустрије, на које се односи око три петине (58,9%) од укупног броја бонитетних друштава, што је више од учешћа привредних друштава која су пословала у овим секторима у укупним привредним друштвима (55,2%).

На нивоу појединачних сектора највеће учешће бонитетно способних привредних друштава је у секторима снабдевања водом и управљања отпадним водама (43,8%), прерађивачке индустрије (42,4%) и саобраћаја и складиштења (41,5%).

Посматрано са аспекта величине, највећи део, чак 92,7% бонитетно способних чине мала привредна друштва, али је то тек нешто више од трећине од укупног броја малих привредних друштава. Међутим, у оквиру средњих привредних друштава је највеће учешће бонитетно способних и то 71,5%.

С друге стране, број привредних друштва која имају проблема у пословању чији је скоринг оцењен са Е-Веома слаб бонитет и Тn-Трајна неликвидност, услед неликвидности у трајању дужем од 180 дана у последњих 12 месеци, на нивоу укупне привреде је 7.639 или 8,3%. Ова привредна друштва носе око петину нето губитака и кумулираних губитака целе српске привреде и запошљавају 5,7% од укупног броја радника. У укупним средствима учествују са 7,2%, капиталу са 2,3% и у оствареним укупним приходима свега са 1,7%.

Од укупног броја привредних друштава која имају проблема у пословању, више од две трећине је пословало у секторима трговине, прерађивачке индустрије и грађевине. Такође, ова привредна друштва унутар појединачних сектора, највећим делом учествују у секторима услуга смештаја и исхране (11,3%), прерађивачке индустрије (10,6%) и пољопривреде (10,5%).

Истовремено, 7.386 привредних друштава која имају проблема у пословању су мала друштва, а то чини 8,4% од укупног броја малих друштава. 

Детаљан приказ скоринга српске привреде дат је у табели.  

       O П И С

Број привредних друштава

А

Одличан бонитет

793

B

Веома добар бонитет

  B+

3.493

17.242

  B

6.209

  B-

7.540

C

Добар бонитет

  C+

6.427

16.671

  C

6.084

  C-

4.160

D

Прихватљив бонитет

  D+

2.688

5.911

  D

2.005

  D-

1.218

E

Веома слаб бонитет

597

Укупно оцењена привредна друштва

41.214

  Ps

Отворен стечајни поступак

428

  Pl

Покренут поступак ликвидације

2.335

  Pr

Усвојен план реорганизације

22

  Tn

Трајна неликвидност

7.042

  Psp

Статусна промена

406

  N

Новоосновано привредно друштво

14.133

  Mp

Нема података

4.978

  Md

Нема довољно података

21.190

      Укупан број привредних друштава

91.748

 

У условима даљег развоја тржишног привређивања и појачане нестабилности пословања, скоринг добија све већи значај у поступку доношења пословних одлука и смањењу ризика пословања, као и за анализу и истраживање тржишта, али и привредним друштвима за сагледавање њихових сопствених потенцијала.

Нови скоринг привредних друштава је од 21. маја 2012. године доступан свим заинтересованим корисницима.

Детаљније информације о скорингу доступне су у делу Финансијски извештаји и бонитет, у оквиру одељка Услуге из регистра.

Видео изјаву Ружице Стаменковић, Регистратора у Регистру финансијских извештаја и података о бонитету, можете погледати овде:

 
Бoнитетна способност српске привреде мерена скорингом - 31. мај 2012.

Агенција за привредне регистре ће у петак, 1. јуна 2012. године, одржати конференцију за новинаре на којој ће бити презентована бонитетна способност привредних друштава у Републици Србији мерена скорингом, који је утврђен на основу података из финансијских извештаја за период од 2007. до 2011. године.

Конференција ће се одржати у просторијама Агенције (Бранкова 25, 1. спрат), са почетком у  10:30 сати. Новинарске акредитације потребно је послати на адресу Прес службе Агенције mediji@apr.gov.rs, најкасније по петка, 1. јуна 2012, у 9:00 сати.

Регистратор у Регистру финансијских извештаја и података о бонитету Ружица Стаменковић презентоваће српску привреду из угла новог скоринга, односно оцену њене бонитетне способности. Том приликом саопштиће  колико је привредних друштава у Републици Србији заиста бонитетно способно, која су то друштва и чиме се она баве. Такође, саопштиће и каквим финансијским потенцијалима располажу бонитетно способна привредна друштва која су потенцијални генератор раста целе привреде.

С друге стране, на конференцији за новинаре ће бити саопштено и то колико је привредних друштава и која су то друштва која су пословала са повећаним ризиком, а колико њих има изражене проблеме у пословању услед дуготрајне неликвидности и веома слабог бонитета.
 

 
Почетак издавања новог скоринга привредних друштава - 17. мај 2012.

Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да ће од понедељка, 21. маја 2012. године почети са издавањем новог скоринга привредних друштава, који је утврђен на основу података из финансијских извештаја за период од 2007. до 2011. године.

 С обзиром да је утврђен нови скоринг односно оцена способности измиривања обавеза привредних друштава, од тог дана ће престати да важи скоринг који је утврђен на основу података за период од 2006. до 2010. године.

Евиденцију свих издатих скоринга, као и датум престанка њиховог важења, Агенција објављује, као и до сада, на својој интернет страници у делу Финансијски извештаји и бонитет линк Евиденција издатих скоринга.

Детаљне информације у вези са пружањем услуга из Регистра финансијских извештаја и бонитета доступне су на интернет страници Агенције у одељку Финансијски извештаји и бонитет – Пружање услуга из Регистра.

 

 
Пословање финансијских институција у 2011. години(ВИДЕО) - 11. мај 2012.

Поводом објављивања Саопштења о пословању финансијских институција у Републици Србији у 2011. години, Регистратор Регистра финансијских извештаја и података о бонитету Ружица Стаменковић је, данас, одржала конференцију за новинаре.

Саопштење је израђено на основу података из збирно обрађених редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину и усвојених финансијских извештаја за 2010. годину које су финансијске институције, у складу с прописима, доставиле Агенцији.

На тржишту Републике Србије током 2011. године пословало је укупно 140 финансијских институција које су своје активности обављале у сектору банака, сектору осигурања, финансијског лизинга, затим брокерско дилерска друштва, друштва за управљање добровољним пензијским и инвестиционим фондовима, затворени и приватни инвестициони фондови и друге финансијске институције. Једна од примарних карактеристика српског финансијског сектора је, као и претходних година, изражена ''банкоцентричност'', тако да банкe у основним перформансама целог сектора учествују са преко 70,7%.

Појачана нестабилност на глобалном финансијском тржишту условљена новим кризним таласом у земљама на ободу еврозоне и скроман опоравак домаће економије од претходне кризе условили су смањену способност за прибављање капитала, а сужавању кредитних и инвестиционих активности на финансијском тржишту допринела је и ослабљена бонитетна способност српске привреде и становништва. И поред тога, стабилност у пословању финансијског сектора је очувана, делом, и због мера економске и монетарне политике.

После вишегодишње растуће профитабилности, српски финансијски сектор, на укупном нивоу, у 2011. години бележи губитак у износу од 4,1 млрд динара, и то пре свега због високих негативних резултата које су исказале банке и друге финансијске институције односно фондови. Међутим, овде посебно треба истаћи да су главни носиоци губитака целог сектора, практично, две институције, које су у претходној години пословале позитивно – једна банка, чији је губитак допринео негативном резултату целог банкарског сектора и један фонд. Такође, уколико би се искључили губици ових институција, који износе 33,3 млрд динара, тенденција профитабилног пословања целог финансијског сектора била би настављена, односно позитиван резултат би износио 29,2 млрд динара (банке 27,4 млрд динара).

Позитивне резултате, на укупном нивоу, исказали су сектор осигурања, чији је добитак исказан на нивоу трећине прошлогодишњег резултата, као и брокерско дилерска друштва и друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, који су из зоне негативног прешли у зону позитивног пословања.

Додатна обазривост на финансијском тржишту услед повећаних ризика пословања одразила се на успоравање тенденције интензивног раста целокупног финансијског сектора, која је била присутна у претходном периоду. Укупна билансна сума финансијских институција у 2011. години бележи благи раст (2,3%) у односу на претходну годину и исказана је у износу од 3.047 млрд динара. Ово је последица, пре свега, повећања ангажованих средстава у сектору банака и осигурања, који располажу са 87,0% односно 4,5% укупних средстава финансијског сектора.

Висок степен капитализованости и задовољавајућа ликвидност, који су одржани и у 2011. години, допринели су очувању сигурности у пословању финансијског сектора. Капитал финансијског сектора чини нешто мање од четвртине укупних извора финансирања (23,4%) и износи 714 млрд динара, а у односу на прошлогодишњи ниво увећан је за 4,6%. При томе, највећи раст капитала исказују банке (9,9%), а оне у капиталу односно сопственим изворима финансирања свих финансијских институција учествују са 76,5%.

Саопштење о пословању финансијских институција у Републици Србији у 2011. години објављено је у одељку Финансијски извештаји и бонитет – Макроекономска саопштења. 

Овде можете погледати видео снимак обраћања Ружице Стаменковић, Регистратора Регистра финансијских извештаја и података о бонитету, на конференцији за новинаре у Медија центру:

 
Конференција за новинаре - Резултати пословања финансијских институција у 2011. години - 10. мај 2012.

На конференцији за новинаре, која ће се одржати у петак, 11. маја 2012. године, у 11 сати, у Медија центру ( Теразије 3, 2. спрат), биће саопштени резултати пословања финансијског сектора на основу збирних података из обрађених редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину.

Регистратор у Регистру финансијских извештаја и података о бонитету Ружица Стаменковић саопштиће колико је привредних субјеката чинило овај сектор и број запослених, као и укупне пословне  резултате које су банке, осигуравајућа друштва, даваоци финансијског лизинга, брокерско-дилерска друштва, друштва за управљање добровољних пензијских и инвестиционих фондова и остале финансијске институције оствариле у протеклој години.

Осим тога, на конференцији за новинаре биће анализирано како су макроекономски услови утицали на пословање тог сектора, а на основу упоредних података из редовних финансијских извештаја за 2011. и 2010. годину.

Молимо да представници медија пошаљу акредитације на е-мејл mediji@apr.gov.rs, најкасније до петка, 11. маја 2012, у 9.30 сати.

 

 
Објављивање података из финансијских извештаја за 2011. годину и пружање услуга са тим подацима - 8. мај 2012.

Агенција за привредне регистре од данас објављује податке из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину за привредна друштва, предузетнике и друга правна лица, у складу с прописима, у делу Финансијски извештаји и бонитет, Објављивање финансијских извештаја.

Подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину, као и услуге бонитета у којима су укључени подаци из тих извештаја – подаци и извештаји о бонитету биће доступни свим заинтересованим корисницима почев од петка, 11. маја 2012. године.
За правна лица и предузетнике за које није извршена регистрација редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину услуге ће се пружати без података за ту годину све док обвезник не отклони недостатке у извештају који је доставио Агенцији. Информације о недостацима у финансијским извештајима доступне су на линку Претрага финансијских извештаја за 2011. годину.

Полазећи од наведеног Агенција саветује свим корисницима да пре наручивања поменутих података и извештаја на линку Објављивање финансијских извештаја провере да ли је извршена регистрација редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину за правно лице односно предузетника за кога захтевају податке или извештај.

Корисници који су већ наручили услуге, а не желе да сачекају почетак давања података из финансијских извештаја за 2011. годину, треба да изврше уплате за те услуге по обавештењима, која су добили од Агенције, најкасније до 9. маја 2012. године, како би правовремено обезбедили потребне податке и извештаје. Корисницима који накнадно изврше уплату биће издате услуге са подацима за 2011. годину.

Нови скоринг привредних друштава односно оцена њихове способности измиривања обавеза утврђена на основу података из финансијских извештаја за период од 2007. до 2011. године биће доступан корисницима крајем следеће недеље, а информација о почетку давања биће благовремено објављена на интернет страни Агенције.

Детаљне информације у вези са пружањем услуга из Регистра финансијских извештаја и бонитета доступне су у одељку Финансијски извештаји и бонитет – Пружање услуга из Регистра.

 

 
Примљено 10.300 пријава за превођење у Регистар спорта - 24. април 2012.

Предаја пријава за пререгистрацију спортских удружења, друштава и савеза у области спорта завршена је 12. априла ове године, а све оне спортске организације које нису извршиле своју законску обавезу у том року, по сили закона губе својство правног лица.

АПР је у законском року примила 10.100 пријава за превођење постојећих спортских организација из писане евиденције у јавни електронски регистар, док је до 24. априла примљено још око 200 пријава за превођење.

Осим за превођење, од 23. септембра прошле године АПР-у је поднето и 768 пријава за оснивање нових спортских организација, у складу са новом процедуром прописаном Законом о спорту и Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, која је од Министарства за омладину и спорт преузела надлежност за формирање и вођење јединствене електронске базе података о свим спортским удружењима, друштвима и савезима у области спорта који делују на територији Републике Србије.

Тако је до 24. априла у новоуспостављени јединствени Регистар спорта већ уписано 2.778 гранских спортских савеза, спортских друштава и удружења, стручних спортских удружења и територијалних спортских савеза. Такође, уписано је и 483 нових спортских организација, обрисана су 2 спортска удружења, а регистроване су и 72 промене података код удружења која су уписана у регистар. Сви регистровани подаци објављени су на интернет страници АПР-а и доступни су заинтересованим лицима кроз претрагу података која се може извршити уносом дела имена или матичног броја организације. Тренутно се у Агенцији, поред осталих, води и поступак за регистрацију Олимпијског комитета Србије. 

 

 
Завршетак прелиминарне збирне обраде годишњих финансијских извештаја за 2011. - 18. април 2012.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва привредна друштва и задруге, огранке страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност на подручју Републике Србије, као и сва друга правна лица (удружења, политичке и друштвене организације, установе, синдикалне организације) и предузетнике који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства да је четвртак, 26. април 2012. године, последњи датум до када је могуће поднети захтев за замену регистрованог редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину, сагласно прописима.

Регистар финансијских извештаја и података о бонитету неће прихватати замене редовних годишњих финансијских извештаја за напред наведене обвезнике достављене после наведеног датума, односно даља корекција података у поменутим извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора (за обвезнике ревизије) или налога надлежног државног органа.

После окончања прелиминарне збирне обраде редовних годишњих финансијских извештаја за наведене обвезнике, Регистар ће објавити индивидуалне податке из регистрованих извештаја на интернет страни АПР.

 

 
Објава годишњих финансијских извештаја за финансијске институције - 17. април 2012.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике, да су се након завршетка прелиминарне обраде, стекли услови за објаву података из редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину за све финансијске институције и то:

 • Банке
 • Народну банку Србије
 • Друштва за осигурање
 • Берзе и брокерско дилерска друштва
 • Даваоце финансијског лизинга
 • Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и добровољне пензијске фондове
 • Друштва за управљање инвестиционим фондовима и отворене инвестиционе фондове
 • Затворене и приватне инвестиционе фондове
 • Друге финансијске институције

Индивидуални подаци из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за финансијске институције доступни су на овој интернет страници, одељак Финансијски извештаји и бонитет, линк Објављивање финансијских извештаја, уношењем матичног броја поједине финансијске институције.

Информације о почетку пружања услуга из тих извештаја биће накнадно објављене.

 

 
Тренинг за представнике локалне самоуправе у АПР (ВИДЕО) - 5. април 2012.

У организацији НАЛЕД-а и ГИЗ/КWД, у Агенцији за привредне регистре (АПР) одржан је тренинг „Приступ јавним подацима саджаним у Регистру мера и подстицаја регионалног развоја и осталим регистрима које води АПР“ за представнике локалне самоуправе из општина Голубац, Мајданпек и Сокобања.

Представници Агенције за привредне регистре упознали су учеснике тренинга са јавним подацима који су на сајту АПР доступни корисницима, у оквиру претрага података у регистрима које води ова агенција, а који су подељени на статусне, уговорне и финансијске податке о регистрованим ентитетима. Осим тога, представљен је Регистар мера и подстицаја регионалног развоја који преко Мапе Регистра пружа свеобухватније податке о стању привреде у појединачним регионима, окрузима и општинама, као и податке о улагањима државе у регионалне и пројекте локалних самоуправа. 

Представницима општина предочено је и који се подаци објављују у оквиру Регистра финансијских извештаја и података о бонитету, шта је садржај макроекономских извештаја о пословању правних лица и предузетника у Републици Србији који се израђују на основу збирних обрађених података из редовних годишњих и консолидованих финансијских извештаја, као и које услуге пружа овај регистар у домену бонитета, скоринга и рејтинга привредних субјеката.

Тренинг у АПР-у организован је у оквиру пројекта којим ГИЗ/КWД подржава локални економски развој у општинама источне Србије, за чланове НАЛЕД-ове Радне групе за развој предузетништва у источној Србији, са циљем да се подигне административни капацитет општина и учесницима у пројекту помогне у прикупљању квалитетних информација и званичних података, ради сачињавања стручних анализа, квалитетнијег извештавања и привлачења потенцијалних инвеститора.

 
Обавештење у вези са достављањем евиденционе пријаве у МОС - 5. април 2012.

Министарство омладине и спорта примаће евиденционе пријаве свих удружења, друштава и савеза у области спорта, који су до 12.04.2012. године предали документацију за превођење у Регистар АПР, у року од 15 дана од дана издавања Решења о упису превођења. 

 
Завршетак прелиминарне збирне обраде годишњих финансијских извештаја за финанс. институције - 28. март 2012.

Агенција за привредне (АПР) обавештава све финансијске институције и то:

 • Банке
 • Народну банку Србије
 • Друштва за осигурање
 • Берзе и брокерско дилерска друштва
 • Даваоце финансијског лизинга
 • Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и добровољне пензијске фондове
 •  Друштва за управљање инвестиционим фондовима и отворене инвестиционе фондове
 • Затворене и приватне инвестиционе фондове
 • Друге финансијске институције

да је четвртак, 5. април 2012. године, последњи датум до када је могуће поднети захтев за замену регистрованог редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину, сагласно прописима. Регистар финансијских извештаја и података о бонитету неће прихватати замене редовних годишњих финансијских извештаја за финансијске институције достављене после наведеног датума, односно даља корекција података у поменутим извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора или налога надлежног државног органа.

После окончања прелиминарне збирне обраде редовних годишњих финансијских извештаја за финансијске институције, Регистар ће објавити индивидуалне податке из регистрованих извештаја на интернет страни АПР.

 

 
Манифестација „Подршка предузетништву на вашем прагу“ у Рашкој (ВИДЕО) - 23. март 2012.

Како би пружило руку привреди, посебно у мање развијеним срединама Србије, Министарство економије и регионалног развоја је покренуло јединствену манифестацију под називом „Подршка предузетништву на вашем прагу“. Прилику да од представника развојних републичких институција добију информације о мерама подршке, али и да изложе своје проблеме и дају конструктивне предлоге за унапређење пословног амбијента имали су и грађани Рашке. 

Доминантна заступљеност малих и средњих предузећа у домаћој економији, где чине више од 99 одсто привредних субјеката и запошљавају близу две трећине радног становништва, даје поменутом сегменту највећи потенцијал за економски раст и отварање нових радних места.

Интересовање будућих и већ искусних предузетника Рашког округа је било велико, а на штандовима државних институцијама су их чекале информације о процедурама регистрације, кредитима и субвенцијама за подстицај привреде, финансијској и нефинансијској помоћи малим и средњим предузећима и помоћи државе приликом извоза, пројектима у области туризма и угоститељства. На конкретна питања предузетника су одговарали државна секретарка за регионални развој Министарства економије и регионалног развоја Драгијана Радоњић Петровић, директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић, директор АОФИ Миланко Богосављевић, заменица директора Националне службе за запошљавање Љиљана Петровић, директор београдске филијале Фонда за развој Милан Љушић, заменица директора Националне агенције за регионални развој Драгана Јоковић и Андреја Беднарик, представник СИЕПЕ.

Овде можете погледати видео снимак обраћања директора АПР Звонка Обрадовића: 

 
Информација о обради финансијских извештаја за 2011. годину - 22. март 2012.

У Агенцији за привредне регистре (АПР) примљено је око 150.000 редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину, које су обвезници доставили у складу са Законом о рачуноводству и ревизији. Од тога, евидентиран је пријем преко 132.000 финансијских извештаја, а преко 100.000 тих извештаја је у поступку обраде и регистрације.

По окончању поступка регистрације сваког редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину обвезницима ће бити достављена потврда о регистрацији тих извештаја, а обвезницима који су доставили финансијске извештаје у којима су у поступку формалне, рачунске и логичке контроле утврђени недостаци биће достављено обавештење о недостацима које је потребно отклонити. Агенција дaнас почиње достављање потврда о регистрацији финансијских извештаја за 2011. годину, као и обавештења о недостацима у тим извештајима.

Подсећамо да је Агенција, као и претходних година, обезбедила потпуну транспарентност поступка обраде и регистрације финансијских извештаја, за сваки извештај посебно, у одељку Финансијски извештаји и бонитет – линк Претрага финансијских извештаја за 2011, где упитом по матичном броју обвезници могу пратити ток пријема, обраде и регистрације достављених извештаја.

По завршетку прелиминарне обраде редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину подаци из тих извештаја биће доступни свим заинтересованим корисницима у оквиру услуга које се пружају из Регистра финансијских извештаја и бонитета. До тада, извештаји о бонитету, скоринг, као и све друге услуге садржаће податке из финансијских извештаја закључно са 2010. годином. Напомињемо, да Агенција у току поступка обраде финансијских извештаја за 2011. годину, на захтев обвезника, неће издавати посебне потврде везано за статус сваког појединачног финансијског извештаја. 

 

 
Подршка предузетништву на вашем прагу у Лозници (ВИДЕО) - 9. март 2012.

Државни секретар за регионални развој Министарства економије и регионалног развоја Драгијана Радоњић Петровић отворила је у Лозници манифестацију под називом – „Подршка предузетништву на вашем прагу“, а присутнима су се обратили и директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић, директор Националне службе за запошљавање Дејан Јовановић, градоначелник Лознице Видоје Петровић, заменик директора СИЕПА Горан Џафић и директор Филијале Београд Фонда за развој Милан Љушић.

Циљ манифестације, која ће бити организована у свим регионима Србије, је приближавање републичких институција локалним срединама и грађанима и подршка подстицању и развоју сектора малих и средњих предузећа и предузетништва.

Сви заинтересовани предузетници, инвеститори, али и незапослена лица и остали грађани могли су у директном разговору са представницима присутних институција да добију одговоре на питања о субвенцијама и кредитима за подстицај привреде, финансијској и нефинансијској помоћи малим и средњим предузећима и помоћи државе приликом извоза, као и о процедурама за регистрацију привредних субјеката у АПР-у.

У склопу манифестације одржан је и Округли сто на коме су представници ових институција разговарали са привредницима и представили мере својих институција намењене као подршка предузетницима (финансијска и нефинансијска).

Видео изјаву директора АПР Звонка Обрадовића и државног секретара за регионални развој Драгијане Радоњић Петровић погледајте овде:
 

 
Примена Закона о привредним друштвима(ВИДЕО) - 29. фебруар 2012.

Од 1. фебруара, привредна друштва имају обавезу да ускладе своје органе управљања са новим законом о привредним друштвима.

Видео изјаву помоћнице Регистратора за привредне субјекте Јованке Атанацковић о циљевима закона и његовој примени, погледајте овде:

 
Активности које АПР предузима у склопу усклађивања привредних субјеката(ВИДЕО) - 28. фебруар 2012.

Агенција је, по службеној дужности, извршила усклађивање пословних имена, док ће крајем априла АПР аутоматски извршити и усклађивање капитала код привредних друштава и предузетника, у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

 

Аутоматским спровођењем ове две административне процедуре, Агенција је остварила уштеду за привреду у вредности од 300 милиона динара. 

Видео изјаву директора Агенције за привредне регистре Звонка Обрадовића о овим и осталим новинама за правна лица и предузетнике, погледајте овде: 

 
Ближе се рокови за превођење спортских организација, задужбина и фондација(ВИДЕО) - 27. фебруар 2012.

У складу са одредбама Закона о спорту, све спортске организације имају обавезу да до 12. априла поднесу пријаву за превођење, док постојеће задужбине и фондације имају још три дана за подношење пријава за пререгистрацију, у складу са Законом о задужбинама и фондацијама.

Видео изјаву Регистраторке за спортске организације, задужбине и фондације Нивес Чулић о овим законским обавезама погледајте овде:

 

 
Обавештење о пријему редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину - 24. фебруар 2012.

Агенција је закључно са јучерашњим даном примила интернетом више од 75.000 финансијских извештаја, док је поштом пристигло око 15.000 извештаја. Подсећамо сва правна лица и предузетнике који примењују Закон о рачуноводству и ревизији а нису предала своје редовне годишње финансијске извештаје за 2011. годину да рок за достављање ових извештаја истиче 29. фебруара 2012. године.

Финансијски извештаји се достављају Агенцији искључиво препорученом поштанском пошиљком на адресу: Агенција за привредне регистре, Бранкова 25, 11000 Београд, на одговарајуће поштанске фахове, без обзира да ли су састављени у писаној форми или применом посебне апликације Агенције. Напомињемо да се финансијски извештаји који су израђени применом посебне апликације Агенције најпре достављају преко интернета - посредством посебног веб сервиса, a затим и редовном поштом - у виду штампаних образаца финансијског извештаја који су потписани од стране законског заступника обвезника.

Правна лица и предузетници, који имају обавезу достављања финансијских извештаја за 2011. годину, дужни су да уз те финансијске извештаје доставе Захтев за регистрацију финансијског извештаја, као и доказ о уплати накнаде за регистрацију, а обвезници који се не региструју у регистрима које води АПР достављају и оверу потписа законског заступника на обрасцу ОП, уколико овера потписа за тог заступника није раније достављена.

Под датумом пријема финансијског извештаја у Агенцији сматра се датум предаје финансијског извештаја пошти, односно датум са поштанске пошиљке.

Све додатне информације о пријему и обради финансијских извештаја за 2011. годину, о току обраде као и тренутном статусу примљених финансијског извештаја, али и о санкцијама за обвезнике који уопште не доставе или не доставе благовремено своје финансијске извештаје, односно доставе неисправне финансијске извештаје, објављују се на овој интернет страници, у делу „Финансијски извештаји и бонитет“. За додатна објашњења на располагању је и Инфо центар Агенције, на телефон број 011 2023 350. 

 

 
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ - 13. фебруар 2012.

У оквиру мера рационализације потрошње електричне енергије, АПР вас обавештава да ће београдска канцеларија данас, 13. 02. и у уторак, 14.02, примати захтеве корисника у периоду од 9 до 12 сати.

Организационе јединице данас ће, такође, радити скраћено, од 9 до 12 сати, док у уторак, 14.02, неће уопште радити са странкама.

По препоруци Владе Републике Србије, београдска канцеларија и организационе јединице АПР-а у петак, 17.02, неће радити. 

 

 
Важно обавештење за кориснике претраге података о правним лицима на интернет страници АПР - 7. фебруар 2012.

На основу обавеза проистеклих из Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011) и Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“ бр. 099/2011, од 27.12.2011), АПР је извршила више промена у бази података, што је проузроковало значајне промене код претрага података, доступних на овој интернет страници.

До ових промена дошло је услед битне промене структуре базе података о привредним друштвима и предузетницима, као и другим правним лицима, извршене 1.2.2012. године. Истовремено, извршена је и миграција свих постојећих података у нову структуру, као и усклађивање пословних имена привредних субјеката према Закону о привредним друштвима, које је Агенција извршила по службеној дужности.

У складу са наведеним, извршен је и редизајн претраге података о привредним друштвима, предузетницима и другим правним лицима, а проширен је и обим података који ће убудуће бити објављивани на интернет страници Агенције.

Такође, због увођења новог система обједињене претраге података било је неопходно да се изврше велике промене у структури и садржају интернет странице Агенције. Ова сложена миграција проузроковала је техничке проблеме због којих је било отежано претраживање јавно доступних података на нашој интернет страници.

Агенција интензивно ради на отклањању свих уочених техничких недостатака. Молимо Вас за стрпљење и разумевање.

 

 
Објављена апликација Агенције за састављање финансијских извештаја за 2011. годину - 2. фебруар 2012.

Обавештавамо поштоване кориснике да је у одељку Регистра финасијских извештаја и података о бонитету/ Пријем и регистрација финансијских извештаја објављена апликација Агенције за састављање финансијских извештаја за 2011. годину.

Подсећамо да се финансијски извештаји достављени преко интернета, посредством web сервиса, морају одштампати из апликације и обавезно доставити и редовном поштом Агенцији, са навођењем одговарајућег поштанског фаха, јер ће се у противном сматрати да финансијски извештај није ни предат.

 

 
Интернет страница АПР на врху листе Топ 50 .РС сајтова - 30. јануар 2012.

Магазин PC PRESS је објавио резултате избора најбољих домаћих сајтова са РС доменом. На листи 50 посебно вредних веб локација, интернет страница АПР налази се на самом врху, у категорији ДРУШТВО, уз званичне веб презентације града Београда и АМСС.

Препорука PC PRESS-а је да сајт www.apr.gov.rs обавезно буде прва адреса свима онима који започињу сарадњу са неком фирмом, јер корисници на том сајту могу пронаћи важне податке о пословању свих фирми које су регистроване на територији Србије. Осим података о оснивачима, уписаном капиталу и томе да ли је фирма пословала у претходној години са губитком или добитком, корисницима интернета се препоручује да на овој интернет страници провере и да ли фирме имају значајније хипотеке или друга оптерећења.

 
Од данас, Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја доступна на сајту АПР - 24. јануар 2012.

Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја од  данас је доступна на овој интернет страници, у оквиру Регистра мера и подстицаја регионалног развоја. Ова интерактивна Мапа Регистра ће омогућити једноставан приступ збирним подацима о укупним улагањима у регионални развој која су додељена из десет државних институција, преко којих су реализоване и стране  донације које су усмерене за ову намену. Списак институција које су обвезници уноса података налазе се у одељку Регистра мера и подстицаја регионалног развоја/ Приступ  Mапи Регистра.

На Мапи Регистра објављени су подаци о укупним подстицајима регионалног развоја, датим према наменама, врсти корисника, реализаторима подстицаја и начину финансирања подстицаја. Ради добијања свеобухватније слике регионалног развоја, Агенција на једном месту објављује и податке о броју становника и (не)запосленима, структури, финансијским перформансама, задужености и неликвидности привреде, према територијалној распоређености (на нивоу републике, региона, области и општине).

Мапа Регистра се ажурира сваког 20-ог у месецу, за претходни месец, и то подацима из институција које су задужене за унос података о реализованим подстицајима регионалног развоја, као ,и подацима преузетим од других регистара Агенције и других државних организација. База Регистра  мера и подстицаја регионалног развоја тренутно садржи податке за 2008, 2009, 2010 и 2011 годину.

 

 
Јавно представљена Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја (ВИДЕО) - 24. јануар 2012.

 

На јавном представљању Мапе Регистра мера и подстицаја регионалног развоја, која је од данас доступна јавности на интернет страници АПР, учествовали су потпредседница Владе РС Верица Калановић, директор АПР Звонко Обрадовић и државни секретар за регионални развој Драгијана Радоњић Петровић. Конференцији у Палати „Србија“ присуствовали су и представници министарстава, агенција и фондова чији су подаци унети у базу овог регистра.

Изјаве учесника конференције можете погледати овде:

 

 
Објављивање електронске мапе регистра мера и подстицаја регионалног развоја - 23. јануар 2012.

 

Потпредседница Владе Републике Србије Верица Калановић, директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић и државни секретар за регионални развој Драгијана Радоњић Петровић представиће Мапу Регистра мера и подстицаја регионалног развоја у уторак 24. јануара 2012. године, у 11 сати, у Палати Србија (сала „Београд“), Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз.

Овај Регистар ће омогућити једноставан приступ обједињеним јавним подацима о укупним улагањима из државних институција и донаторских фондова, усмереним у развој региона, области и локалних заједница на територији Републике Србије.

На представљању регистра учествоваће и представници министарстава, агенција и фондова који учествују у овом државном пројекту који ће први пут на једном месту објединити податке о мерама и подстицајима који су до сада уложени у регионални развој. Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја од сутра ће бити објављена на интернет страници Агенције за привредне регистре, на порталу преко кога ће бити омогућен приступ овој интерактивној мапи Србије.

Акредитације за представнике медија пријавите до сутра у 10.30 сати електронском поштом на мејл danijela.vujanovic@gov.rs.  Тел, 011/311 4902 

 
Усклађивање привредних субјеката са законом о привредним друштвима - 12. јануар 2012.

Почевши од 1. фебруара ове године, Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011), као и Законом о изменама и допунама закона о привредним друштвим  („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011) прописана је обавеза усклађивања привредних друштава и предузетника са одредбама новог закона.

Привредни субјекти имају обавезу да ускладе капитал, оснивачка акта и органе управљања са одредбама новог закона, а детаљније информације о томе можете пронаћи у одељку Привредна друштва/ Упутства/ Усклађивање привредних субјеката са Законом о привредним друштвима, као и у одељку Предузетници/ Упутства/ Усклађивање предузетника са Законом о привредним друштвима.

 

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR