понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за потврде

Уплате накнада за потврде врше се на рачун 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Потврде

Агенција за привредне регистре издаје следеће потврде:

  • потврда да фондација/задужбина није регистрована у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је у складу са законом, предмет регистрације
    Висина накнаде за издавање ове потврде је 1000,00 динара
  • потврда о правном следбеништву
    Висина накнаде за издавање ове потврде је 1500,00 динара по фондацији /задужбини
  • потврда о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима
    Висина накнаде за издавање ове потврде је 500,00 динара по податку

Потребна документација:

Напомена:
Агенција не преузима архивску документацију Министарства културе, информисања и информационог друштва. За податке и документа која су уписана у Регистар пре 01.03.2011. године, и која се налазе у Министарству, изводе  и потврде ће и даље издавати Министарство културе, информисања и информационог друштва. За податке и документа која су регистрована и налазе се  у Агенцији, после 01.03.2011. године, потврде ће издавати Агенција.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR