понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Напомена

 PDF формуларе можете попунити електронски помоћу програма Adobe Acrobat Reader (минимум верзија 8) и тако попуњене их одштампати. Програм Adobe Acrobat Reader можете преузети овде

Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћују на рачун број: 840-29770845-52,  модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Обавештење

Обавештавамо кориснике да су могуће потешкоће у електронском попуњавању образаца.

Проблеми настају кад се текст уноси на ћирилици или се на латиници користе Č, Ć, Ž, Š, Đ, јер претраживач Chrome више не подржава додатне компоненте засноване на NPAPI (JAVA, Silvеrlight, Unity). Уколико користите Internet Explorer, обрасце ћете попунити без проблема. У претраживачу Mozilla Firefox је потребно извршити следећа подешавања како би се обрасци успешно попунили: отворити Firefox > Options > Applications, затим у колони Content type пронаћи Portable Document Format PDF и из падајуће листе изабрати Use Adobe Acrobat. Последња могућност је да образац сачувате на Вашем рачунару, попуните га и затим одштампате.

Регистрациона пријава за упис заложног права

 НазивВеличина 
Регистрациона пријава за упис заложног права - општи део976,21 KBПреузми
Упис - Прилог А1 - посебан део - Заложни поверилац161,64 KBПреузми
Упис - Прилог А2 - посебан део - Залогодавац160,93 KBПреузми
Упис - Прилог А3 - посебан део - Дужник157,00 KBПреузми
Упис - Прилог Б1 - посебан део - Потраживање које се обезбеђује заложним правом154,08 KBПреузми
Упис - Прилог В1 - посебан део - Покретна ствар која има регистарску ознаку/број176,21 KBПреузми
Упис - Прилог В2 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број174,91 KBПреузми
Упис - Прилог В3 - посебан део - Збир покретних ствари163,22 KBПреузми
Упис - Прилог В4 - посебан део - Покретна ствар одређена по врсти163,68 KBПреузми
Упис - Прилог В5 - посебан део - Уметнички предмет или драгоценост155,52 KBПреузми
Упис - Прилог В6 - посебан део - Остало162,65 KBПреузми
Упис - Прилог В7 - посебан део - Животиња као предмет залоге157,37 KBПреузми
Упис - Прилог В8 - посебан део - Право потраживања366,59 KBПреузми
Упис - Прилог В9 - посебан део - Удео у привредном друштву158,12 KBПреузми
Упис - Прилог В10 - посебан део - Друго имовинско право156,29 KBПреузми
Упис - Прилог Г1 - посебан део - Будући пољопривредни производи114,97 KBПреузми
Упис - Прилог Д1 - посебан део - Друго98,61 KBПреузми

Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованој залози

 НазивВеличина 
Регистрациона пријава за измену и/или допуну података- општи део684,83 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог А1 - посебан део - Заложни поверилац162,89 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог А2 - посебан део - Залогодавац160,72 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог А3 - посебан део - Дужник157,42 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог Б1 - посебан део - Потраживање које се обезбеђује заложним правом152,48 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог В1 - посебан део - Покретна ствар која има регистарску ознаку/број176,60 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог В2 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број269,91 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог В3 - посебан део - Збир покретних ствари163,65 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог В4 - посебан део - Покретна ствар одређена по врсти256,97 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог В5 - посебан део - Уметнички предмет или драгоценост155,93 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог В6 - посебан део - Остало163,90 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог В7 - посебан део - Животиња као предмет залоге157,77 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог В8 - посебан део - Право потраживања268,80 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог В9 - посебан део - Удео у привредном друштву158,54 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог В10 - посебан део - Друго имовинско право156,71 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог Г1 - посебан део - Будући пољопривредни производи118,69 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог Д1 - посебан део - Друго98,58 KBПреузми

Регистрациона пријава за упис забележбе

Регистрациона пријава за брисање забележбе

Регистрациона пријава за брисање регистроване залоге

Захтев за издавање извода/потврде из Регистра заложног права

Остали обрасци

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR