уторак 26. март 2019.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за потврде

Уплате накнада за потврде врше се на рачун 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

  

Потврде

Агенција за привредне регистре издаје следеће потврде:

  • потврда да понуђач није регистрован у Регистру понуђача или да Регистар не садржи тражени податак, који је у складу са законом, предмет регистрације.

Висина накнаде за издавање ове потврде је 400,00 динара.

  • потврда о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима.

Висина накнаде за издавање ове потврде је 400,00 динара по податку.

Потребна документација: 

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR