уторак 26. март 2019.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за потврде

Уплата накнада за издавање потврде   Агенције у оквиру  Регистра комора врши се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на броj (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).


  

Потврде

Агенција за привредне регистре издаје следећe потврде:

  • потврда да комора није регистрованa у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је у складу са законом, предмет регистрације,
    Висина накнаде за издавање ове потврде је 1000,00 динара,
  • потврда о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима.
    Висина накнаде за издавање ове потврде је 500,00 динара по податку.

Потребна документација:


  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR