понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Напомена:

PDF формуларе можете попунити електронски помоћу програма Adobe Acrobat Reader (минимум верзија 8) и тако попуњене их одштампати. Програм Adobe Acrobat Reader можете преузети овде

Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћују на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Обавештење

Обавештавамо кориснике да су могуће потешкоће у електронском попуњавању образаца.

Проблеми настају кад се текст уноси на ћирилици или се на латиници користе Č, Ć, Ž, Š, Đ, јер претраживач Chrome више не подржава додатне компоненте засноване на NPAPI (JAVA, Silvеrlight, Unity). Уколико користите Internet Explorer, обрасце ћете попунити без проблема. У претраживачу Mozilla Firefox је потребно извршити следећа подешавања како би се обрасци успешно попунили: отворити Firefox > Options > Applications, затим у колони Content type пронаћи Portable Document Format PDF и из падајуће листе изабрати Use Adobe Acrobat. Последња могућност је да образац сачувате на Вашем рачунару, попуните га и затим одштампате.

Важна напомена:

За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.

Регистрациона пријава оснивања

Регистрациона пријава промене података

 НазивВеличина 
Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци114,98 KBПреузми
Додатак 01 – Назив61,26 KBПреузми
Додатак 02 – Седиште37,74 KBПреузми
Додатак 03 – Заступник/ лични подаци регистрованих лица40,59 KBПреузми
Додатак 04 – Статут29,32 KBПреузми
Додатак 05 – Грана спорта27,14 KBПреузми
Додатак 06 – Време трајања41,08 KBПреузми
Додатак 07 - Забелешка55,22 KBПреузми
Додатак 08 – Контакт подаци28,26 KBПреузми
Додатак 09 – Делатност 38,12 KBПреузми
Додатак 10 – Покретање поступка ликвидације59,91 KBПреузми
Додатак 11 - Обустава поступка ликвидације31,06 KBПреузми
Додатак 12 - Покретање поступка стечаја38,66 KBПреузми
Додатак 13 – Обустава стечајног поступка39,52 KBПреузми
Додатак 14 – Упис/брисање огранка36,70 KBПреузми
Додатак 15 – Промена података о регистрованом огранку37,59 KBПреузми
Додатак 16 – Чланство у савезу или другој асоцијацији30,33 KBПреузми
Додатак 17 - Пријава привредне делатности20,30 KBПреузми

Регистрациона пријава брисања

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR