недеља 09. децембар 2018.

Get Adobe Flash player

Регистар страних удружења

  • О Регистру  (Основне информације о овом Регистру)
  • Претрага података (Приступ претрагама података које омогућава АПР)
  • Упутства  (Информације о потребној документацији за упис, промене и брисање представништава страних удружења)
  • Обрасци (Онлајн попуњавање или преузимање свих образаца)
  • Накнаде (Висине накнада за упис, промене и брисање страних представништава и других услуга у оквиру овог Регистра)
  • Потврде (Списак потврда које издаје АПР и документације коју је потребно предати за издавање потврда

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR