понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за потврде

Уплата накнаде за издавање потврда врши се на рачун 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Потврде

Агенција за привредне регистре издаје следеће потврде:

  • потврда да страно удружење није регистровано у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је у складу са законом, предмет регистрације
    Висина накнаде за издавање ове потврде је 1000,00 динара
  • потврда о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима
    Висина накнаде за издавање ове потврде је 500,00 динара по податку 

Потребна документација:

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR