уторак 26. март 2019.

Get Adobe Flash player

Наручивање услуга

Услуге из Регистра финансијских извештаја могу се наручити на два начина:

  • Електронским путем –  преко интернет странице Агенције за привредне регистре корисници приступају бази изворних финансијских извештаја, односно бази података о бонитету и бази скоринга (Приступ Регистру). Корисници који први пут приступају региструју се линком на опцију регистрација, где уносе тражене податке, док се корисници који су већ регистровани идентификују уношењем своје електронске адресе и лозинке, после чега се врши ауторизација.

Након извршене идентификације и ауторизације, корисници уношењем матичног броја или назива по категоријама правних лица или предузетника, а према упутствима датим на интернет страници, врше аутоматско претраживање изабране базе.

За изабрано правно лице или предузетника врши се наручивање конкретне услуге. Наручивање се завршава избором начина испоруке и начина плаћања, а затим се креира обавештење, које се аутоматски путем електронске поште доставља кориснику као документ на основу кога се врши плаћање накнаде. 

  • Писменим путем – достављањем прописаног обрасца Агенцији за привредне регистре у Београду лично, поштом или телефаксом:

Образац ФИ-ЗАХТЕВ 1 - Захтев за давање изворних финансијских извештаја
Образац БОН-ЗАХТЕВ 1 - Захтев за давање података, извештаја о бонитету и скоринга
Образац БОН-ЗАХТЕВ 2 - Захтев за услуге специјалних аранжмана

Обрасци морају бити исправно попуњени, са свим траженим елементима. Након обраде захтева кориснику се на захтевани начин доставља обавештење као документ на основу кога се врши плаћање накнаде. 

После евидентираног плаћања накнаде на рачуну Агенције (на основу дневних плаћања), услуге из Регистра се испоручују кориснику на начин за који се определио у свом захтеву – електронском поштом, лично или поштом.

У случају захтевања испоруке у току дана када је захтев поднет, услуге из Регистра се издају уз накнаду увећану за 50%. Захтеви за услуге скоринга и специјалних аранжмана се не обрађују хитно.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR