понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Напомена

PDF формуларе можете попунити електронски помоћу програма Adobe Acrobat Reader (минимум верзија 8) и тако попуњене их одштампати. Програм Adobe Acrobat Reader можете преузети овде

Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћују на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).
 

Обавештење

Обавештавамо кориснике да су могуће потешкоће у електронском попуњавању образаца.

Проблеми настају кад се текст уноси на ћирилици или се на латиници користе Č, Ć, Ž, Š, Đ, јер претраживач Chrome више не подржава додатне компоненте засноване на NPAPI (JAVA, Silvеrlight, Unity). Уколико користите Internet Explorer, обрасце ћете попунити без проблема. У претраживачу Mozilla Firefox је потребно извршити следећа подешавања како би се обрасци успешно попунили: отворити Firefox > Options > Applications, затим у колони Content type пронаћи Portable Document Format PDF и из падајуће листе изабрати Use Adobe Acrobat. Последња могућност је да образац сачувате на Вашем рачунару, попуните га и затим одштампате.

Регистрациона пријава за упис уговора о финансијском лизингу

Регистрациона пријава за измену и/или допуну података

 НазивВеличина 
Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованом уговору о финансијском лизингу-општи део643,36 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог А1 - посебан део - Давалац лизинга139,05 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог А2 - посебан део - Прималац лизинга155,87 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог А3 - посебан део - Испоручилац предмета лизинга155,65 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог А4 - посебан део - Корисник предмета лизинга157,28 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог Б1 - посебан део - Покретна ствар која има регистарску ознаку/број171,97 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог Б2 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број166,45 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог Б3 - посебан део - Остало155,35 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог Б4 - посебан део - Уметнички предмет или драгоценост148,65 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог Б5 - посебан део - Непокретност/Земљиште158,89 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог Б6 - посебан део - Непокретност/Објекат171,08 KBПреузми
Измена и/или допуна - Прилог В1 - посебан део - Подаци о уговору о финансијском лизингу155,45 KBПреузми

Регистрациона пријава за упис забележбе

Регистрациона пријава за брисање забележбе

Регистрациона пријава за упис престанка уговора/брисање података

Остали обрасци

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR