Јавне набавке услуга: ЈНОП 02/01-19 - Услуге унапређења и развоја система Е-регистрација у Регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 11.01.2019 10:22
Конкурсна документација 11.01.2019 10:22
Прилог 1 Конкурсне документације 11.01.2019 10:22
Одлука о додели уговора 12.02.2019 02:29
Обавештење о закљученом уговору 21.02.2019 02:29