Јавне набавке услуга: ЈНОП 03/01-19 - Одржавање система грејања и хлађења у пословним објектима Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 04.02.2019 02:11
Конкурсна документација 04.02.2019 02:11
Одлука о додели уговора 13.03.2019 10:15
Обавештење о закљученом уговору 26.03.2019 08:51