Јавне набавке услуга: ЈНМВ 11/03-19 - Услуге осигурања за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 27.03.2019 02:34
Конкурсна документација 27.03.2019 02:35
Одлука о додели уговора 10.04.2019 12:33
Обавештење о закљученом уговору 24.04.2019 02:27