Јавне набавке услуга: ЈНОП 07/05-19 Услуге чишћења објеката за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 21.05.2019 03:02
Конкурсна документација 21.05.2019 03:02
Додатне информације или појашњења 1 10.06.2019 11:16
Додатне информације или појашњења 2 11.06.2019 03:10
Додатне информације или појашњења 3 14.06.2019 03:55
Обавештење о измени Конкурсне документације 17.06.2019 11:12
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 17.06.2019 11:15
Додатне информације или појашњења 4 19.06.2019 11:34
Одлука о додели уговора 26.06.2019 02:16
Обавештење о закљученом уговору 12.07.2019 09:13