Јавне набавке услуга: ЈНМВ 17/07-19 - Одржавање принтера, скенера, факс и копир апарата у пословним објектима Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 03.07.2019 09:59
Конкурсна документација 03.07.2019 09:59
Одлука о додели уговора 16.07.2019 08:17
Обавештење о закљученом уговору 24.07.2019 02:22