Јавне набавке радова: ЈНМВ 18/07-19 - Молерско фарбарски радови за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 18.07.2019 03:19
Конкурсна документација 18.07.2019 03:19
Обавештење о измени конкурсне документације 24.07.2019 11:23
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 24.07.2019 11:24
Одлука о додели уговора 30.07.2019 03:05
Обавештење о закљученом уговору 12.08.2019 11:33