Јавне набавке услуга: ЈНОП 10/08-19 - Одржавање функционалности апликативних софтвера за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 15.08.2019 12:27
Конкурсна документација 15.08.2019 12:27
Прилог 1 Конкурсне документације 15.08.2019 12:27
Одлука о додели уговора 18.09.2019 01:10
Обавештење о закљученом уговору 25.09.2019 03:09