Јавне набавке добара: ЈНМВ 24/09-19 Систем за видео надзор за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 19.09.2019 03:13
Конкурсна документација 19.09.2019 03:14
Додатне информације или појашњења 1 24.09.2019 08:47
Одлука о додели уговора 03.10.2019 10:54
Обавештење о закљученом уговору 09.10.2019 03:01