Јавне набавке услуга: ЈНМВ 26/10-19 Продужење лиценце софтвера за виртуелизацију VMware за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 18.10.2019 10:53
Конкурсна документација 18.10.2019 10:53
Одлука о додели уговора 07.11.2019 12:20
Обавештење о закљученом уговору 26.11.2019 11:05