Јавне набавке добара: ЈНМВ 27/10-19 Рачунарска опрема (софтверска)


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 18.10.2019 11:53
Конкурсна документација 18.10.2019 11:53
Одлука о додели уговора 05.11.2019 01:24
Обавештење о закљученом уговору 19.11.2019 03:19