Јавне набавке услуга: ЈНМВ 13/06-20 Услуге мобилне телефоније за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 24.06.2020 01:53
Конкурсна документација 24.06.2020 01:53
Одлука о додели уговора 06.07.2020 02:44
Обавештење о закљученом уговору 15.07.2020 01:39