Јавне набавке услуга: ЈНМВ 18/06-20 - Консултантске услуге у области заштите података о личности за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 12.08.2020 11:54
Конкурсна документација 12.08.2020 11:54
Додатне информације или појашњења 14.08.2020 02:42
Обавештење о измени конкурсне документације 17.08.2020 11:04
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 17.08.2020 11:05
Одлука о додели уговора 03.09.2020 03:37
Обавештење о закљученом уговору 11.09.2020 03:04