Јавне набавке услуга: ЈНОП 13/06-20 - Одржавање функционалности апликативних софтвера за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 14.08.2020 02:29
Конкурсна документација 14.08.2020 02:29
Прилог 1 Конкурсне документације 14.08.2020 02:29
Одлука о додели уговора 16.09.2020 09:06
Обавештење о закљученом уговору 24.09.2020 08:48