Јавне набавке добара: ЈНОП 14/06-20 Рачунарска опрема (хардвер) за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 17.08.2020 03:47
Конкурсна документација 17.08.2020 03:47
Одлука о додели уговора 25.09.2020 02:37
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 09.11.2020 01:12
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 09.11.2020 01:12
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 09.11.2020 01:13
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 09.11.2020 01:13
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 09.11.2020 01:13
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6 09.11.2020 01:14