Накнада за остале услуге које се пружају на основу података из Регистра финансијских извештаја износи:

  • за издавање овереног преписа потврде о исправности односно јавном објављивању финансијског извештаја, на захтев обвезника на којег се потврда односи 1.700,00 динара;
  • за издавање потврде да финансијски извештај није достављен или јавно објављен за одређену годину, односно за давање других информација за вођење Регистра у писаној форми (информације о величини правног лица у одређеној години, информација да се не може издати извештај о бонитету или скоринг за одређено правно лице или предузетника, и сл.) 1.000,00 динара по документу