Претрага извештаја у поступку обраде може се вршити по матичном броју, пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица односно предузетника.

Напомена:
Код синдиката приликом претраге извештаја по матичном броју треба унети ПИБ синдиката.

Након уноса једног од наведених критеријума приказују се статусни подаци из евиденције обвезника. Кликом на опцију „Предмети у раду“ приказују се сви извештаји за датог обвезника који се налазе у поступку обраде. У зависности од избора одређеног извештаја и кликом на „Детаљи“ приказују се основне информације о достављеном извештају, и то: 

  • ФИН број предмета,
  • врста извештаја који је достављен,
  • извештајни период,
  • начин достављања извештаја,
  • датум достављања извештаја,
  • статус извештаја - у којој фази обраде се извештај налази (са обавештењем о недостацима уколико су утврђени у поступку обраде извештаја),
  • да ли је и у ком износу плаћена накнада за обраду и јавно објављивање извештаја.