У Регистру привредних субјеката је закључно са 5. јулом 2021. године уписано 406.239 привредних субјеката и то 121.838 активних привредних друштава и 284.401 предузетник.

Према подацима Агенције за привредне регистре, број регистрованих привредних субјеката се ове године повећао за 12.517 у односу на 2020. годину, а у односу на исти период 2019. године је повећан за 23.932 субјекта.

У првих шест месеци ове године регистровано је оснивање 4.952 привредна друштва и 16.348 предузетника. Број основаних друштава је за 8,90% већи у односу на исти период у 2020. години, а већи је и за 6,30% у односу на исти период у 2019. години.

У првој половини ове године основано је за 20,40% више предузетника него у истом периоду прошле године, односно за 14,30% мање него у првој половини 2019. године.

Из Регистра привредних субјеката је у првој половини ове године обрисано 1.597 привредних друштава и 11.251 предузетник.

Ове године је обрисано за 12% мање привредних друштава у поређењу са истим периодом прошле године, а за 16,60% мање него у првој половини 2019. године.

У првих шест месеци ове године обрисано је за 12,30% више предузетника него у истом периоду прошле, али за 2,50% мање него у првих шест месеци 2019. године.

Посматрано према делатностима, међу новооснованим привредним друштвима је највише  регистровано за делатности неспецијализоване трговине на велико, изградњу стамбених и нестамбених зграда, друмски превоз терета, рачунарско програмирање, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, ресторана и покретних угоститељских објеката...

Међу новооснованим предузетницима, највише их је регистровано за обављање делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем и друмски превоз терета.

Код привредних друштава која су у посматраном периоду обрисана из регистра, највише их је било регистровано за делатности неспецијализоване трговине на велико, док је међу предузетницима највише било регистровано за обављање делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, рачунарско програмирање, услуге припремања и послуживања пића, делатност фризерских и козметичких салона, такси превоз, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, трговину на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном.

01. јул 2021. Успешно завршен пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину 07. јул 2021. Нова, унапређена верзија Централног информационог система Агенције за еГрађевинске дозволе биће пуштена у рад 12. јула 2021. године