Godišnja konferencija ECRF je održana u Beogradu 19. i 20 juna. Po broju učesnika - 130 delegata iz 35 zemalja Evrope, Amerike, Azije i Afrike - premašila je sve dosadašnje godišnje konferencije Foruma.

Saznaj više

Agencija za privredne registre (APR) je, u svojstvu predsedavajućeg registra Foruma evropskih privrednih registara (European Commerce Registers’ Forum – ECRF), bila domaćin i organizator III XBRL konferencije ECRF u Beogradu, 18. januara.

Saznaj više