Napomena:

U skladu sa propisima, Agencija na svojoj internet stranici objavljuje Spisak obveznika koji nisu platili naknadu za javno objavljivanje finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije (osnovne statusne podatke o tim obveznicima) za poslednje tri izveštajne godine.

Spisak obveznika koji nisu platili naknadu za javno objavljivanje

Agencija, na svojoj internet stranici, javno objavljuje osnovne podatke o obveznicima koji nisu platili naknadu za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja za 2019. godinu i propisane dokumentacije, i to najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, odnosno u roku od 120 dana od dana dostavljanja finansijskog izveštaja za pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske.

Nakon objave Spiska obveznika koji nisu uplatili naknadu, pravno lice odnosno preduzetnik ne može da vrši naknadne uplate po tom izveštaju, već mora kreirati i dostaviti novi finansijski izveštaj najkasnije do 31. decembra 2020. godine, uz plaćanje nove naknade uvećane za kašnjenje.

Pretraga spiska obveznika koji nisu uplatili naknadu može se vršiti izborom izveštajne godine ili preko matičnog broja konkretnog obveznika. Kada se unese matični broj pravnog lica ili preduzetnika, odnosno PIB za sindikat, prikazuju se osnovni identifikacioni podaci o obvezniku, kao i osnovni podaci o dostavljenom izveštaju.