Napomena:

U skladu sa propisima, Agencija na svojoj internet stranici objavljuje Spisak obveznika  koji su finansijski izveštaj i propisanu dokumentaciju dostavili u papirnom obliku (osnovne statusne podatke o tim obveznicima), za poslednje tri izveštajne godine.

Spisak obveznika koji su izveštaje dostavili suprotno Zakonu

Agencija, na svojoj internet stranici, javno objavljuje osnovne podatke o obveznicima koji su finansijski izveštaj i propisanu dokumentaciju, odnosno izjavu o neaktivnosti dostavili suprotno starom Zakonu o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018) - u papirnom obliku, i to najkasnije do 31. oktobra 2021. godine, odnosno u roku od 120 dana od dana dostavljanja finansijskog izveštaja za pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske.

Pretraga Spiska obveznika koji su finansijski izveštaj i propisanu dokumentaciju dostavili suprotno Zakonu - u papirnom obliku može se vršiti izborom izveštajne godine ili preko matičnog broja konkretnog obveznika. Kada se unese matični broj pravnog lica ili preduzetnika, odnosno PIB za sindikat, prikazuju se osnovni identifikacioni podaci o obvezniku, kao i osnovni podaci o dostavljenom izveštaju.