Pretraga izveštaja u postupku obrade može se vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica odnosno preduzetnika.

Napomena:
Kod sindikata prilikom pretrage izveštaja po matičnom broju treba uneti PIB sindikata.

Nakon unosa jednog od navedenih kriterijuma prikazuju se statusni podaci iz evidencije obveznika. Klikom na opciju „Predmeti u radu“ prikazuju se svi izveštaji za datog obveznika koji se nalaze u postupku obrade. U zavisnosti od izbora određenog izveštaja i klikom na „Detalji“ prikazuju se osnovne informacije o dostavljenom izveštaju, i to:

  • FIN broj predmeta,
  • vrsta izveštaja koji je dostavljen,
  • izveštajni period,
  • način dostavljanja izveštaja,
  • datum dostavljanja izveštaja,
  • status izveštaja - u kojoj fazi obrade se izveštaj nalazi (sa obaveštenjem o nedostacima ukoliko su utvrđeni u postupku obrade izveštaja),
  • da li je i u kom iznosu plaćena naknada za obradu i javno objavljivanje izveštaja.