среда 29. март 2017.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

   За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.          

Бројач

Привредна друштва: 126902 | Предузетници: 231023 | Уговори о лизингу: 34139 | Заложна права: 150326 | Удружења: 29603 | Страна удружења: 67 | Туристичке агенције: 547 | Стечајне масе: 298 | Задужбине и фондације: 751 | Представништва страних задужбина и фондација: 24 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 13466 | Коморе: 12 | Понуђачи: 9243 | Судске забране: 273

  

Вести

Завршетак обраде извештаја за статистичке потребе за 2016. годину 

20. март 2017. - Агенција за привредне регистре је дужна да до 31. марта заврши збирну обраду података из извештаја за статистичке потребе за 2016. годину. Детаљније

Електронска aнкета „Систем јавних набавки Србије - Акциони план”

20. март 2017. - Министарство државне управе и локалне самоуправе уз подршку Европске банке за обнову и развој ради на пројекту унапређења система јавних набавки Србије. Детаљније

Јавни позив за доделу подстицајних средстава Министарства привреде

17. март 2017. - Министарство привреде расписало је данас јавни позив за доделу средстава подстицаја за директне инвестиције у складу са Уредбом о условима и начину привлачења директних инвестиција. Детаљније

Процедура регистрације оснивања у АПР-у и доделе ПИБ-а траје краће од 24 сата

14. март 2017. - У 2016. години основано је 8.429 привредних друштава, 3 одсто више него у 2015. години. У истом периоду, основано је и 33.615 предузетника, 0,5 одсто више него претходне године. Детаљније

Окончан пријем извештаја за статистичке потребе за 2016. годину

1. март 2017. - Агенција за привредне регистре обавештава сва правна лица и прeдузетнике, који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, да је успешно завршен пријем извештаја за статистичке потребе за 2016. годину, односно извештаја који се састављају за потребе државе и који се сагласно Закону о рачуноводству  достављају најкасније до краја фебруара.  Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR