петак 28. јул 2017.

Get Adobe Flash player

Сви регистри на једном месту

ВАЖНA ОБАВЕШТЕЊA:

  Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних    За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.         Захтеви за издавање грађевинских дозвола морају бити потписани квалификованим електронским потписом.  
 

Бројач

Привредна друштва: 128536 | Предузетници: 237014 | Уговори о лизингу: 36444 | Заложна права: 153704 | Удружења: 30162 | Страна удружења: 69 | Туристичке агенције: 553 | Стечајне масе: 318 | Задужбине и фондације: 771 | Представништва страних задужбина и фондација: 25 | Удружења, друштва и савези у области спорта: 13651 | Коморе: 14 | Понуђачи: 9715 | Судске забране: 282

  

Вести

Истиче рок за достављање консолидованих финансијских извештаја за 2016.

25. јул 2017. године - Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа све обвезнике који имају контролу над једним или више правних лица, односно имају обавезу састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству, да 31. јула 2017. године (понедељак) до 24 часа, истиче Законом прописани рок за достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2016. годину. Детаљније

Завршен пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2016.

3. јул 2017. године - Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да је завршен пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2016. годину и да је закључно са 30.06.2017. (законом прописаним роком) достављено око 160.000 извештаја, а од тог броја последњег дана обвезници су доставили око 6.500 извештаја. Детаљније

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR