уторак 26. март 2019.

Get Adobe Flash player

Напомена:

PDF формуларе можете попунити електронски помоћу програма Adobe Acrobat Reader (минимум верзија 8) и тако попуњене их одштампати. Програм Adobe Acrobat Reader можете преузети овде

Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52,  модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).
 

Обавештење

Обавештавамо кориснике да су могуће потешкоће у електронском попуњавању образаца.

Проблеми настају кад се текст уноси на ћирилици или се на латиници користе Č, Ć, Ž, Š, Đ, јер претраживач Chrome више не подржава додатне компоненте засноване на NPAPI (JAVA, Silvеrlight, Unity). Уколико користите Internet Explorer, обрасце ћете попунити без проблема. У претраживачу Mozilla Firefox је потребно извршити следећа подешавања како би се обрасци успешно попунили: отворити Firefox > Options > Applications, затим у колони Content type пронаћи Portable Document Format PDF и из падајуће листе изабрати Use Adobe Acrobat. Последња могућност је да образац сачувате на Вашем рачунару, попуните га и затим одштампате.

Важна напомена:

За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.

Регистрациона пријава оснивања предузетника

Регистрациона пријава промене података о предузетнику

 НазивВеличина 
Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци190,40 KBПреузми
Додатак 01 - Пословно име/скраћено пословно име92,96 KBПреузми
Додатак 02 - Преводи пословног имена и/или скраћеног пословног имена105,22 KBПреузми
Додатак 03 - Седиште 97,64 KBПреузми
Додатак 04 - Почетак обављања делатности146,98 KBПреузми
Додатак 05 - Време трајања предузетника148,54 KBПреузми
Додатак 06 - Прекид, односно наставак обављања делатности предузетника153,58 KBПреузми
Додатак 07 - Претежна делатност149,77 KBПреузми
Додатак 08 - Промена предузетника157,18 KBПреузми
Додатак 09 - Лични подаци регистрованих лица162,21 KBПреузми
Додатак 10 - Пословођа171,62 KBПреузми
Додатак 11 - Упис/брисање издвојеног места103,82 KBПреузми
Додатак 12 - Промена података о регистрованом издвојеном месту115,20 KBПреузми
Додатак 13 - Прокуристи190,20 KBПреузми
Додатак 14 - Забележбе85,11 KBПреузми
Додатак 15 - Ограничења овлашћења пословође у заступању95,86 KBПреузми
Додатак 16 - Електронска пошта/Контакт подаци/Адреса за пријем поште169,39 KBПреузми

Регистрациона пријава брисања предузетника

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR