понедељак 30. март 2015.

Get Adobe Flash player

Напомена:

PDF формуларе можете попунити електронски помоћу програма Adobe Acrobat Reader (минимум верзија 8) и тако попуњене их одштампати.

Програм Adobe Acrobat Reader можете преузети овде

Преузимање образаца

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћују на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Код регистрационих пријава оснивања преузима се одговарајућа регистрациона пријава у зависности од правне форме субјекта који се оснива.

За регистрацију промене података о субјекту регистрације обавезно се прилаже Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци као и одговарајући додатак у зависности од врсте промене која се региструје.

За регистрацију брисања из Регистра, прилаже се регистрациона пријава брисања која је заједничка за све правне форме.

Регистрациона пријава промене регистрованих података

 НазивВеличина 
Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци395,63 KBПреузми
Додатак 01 - Пословно име54,06 KBПреузми
Додатак 02 - Преводи пословног имена60,87 KBПреузми
Додатак 03 - Седиште и адреса за пријем поште55,85 KBПреузми
Додатак 04 - Претежна делатност103,55 KBПреузми
Додатак 05 - Време трајања друштва101,00 KBПреузми
Додатак 06 - Бројеви рачуна103,42 KBПреузми
Додатак 07 - Законски заступници141,30 KBПреузми
Додатак 08 - Остали заступници132,59 KBПреузми
Додатак 09 - Директори/одбори акционарског друштва146,63 KBПреузми
Додатак 10 - Надзорни одбор135,96 KBПреузми
Додатак 11 - Управни одбор237,25 KBПреузми
Додатак 12 - Прокура140,24 KBПреузми
Додатак 13 - Чланови/удели145,71 KBПреузми
Додатак 14 - Лични подаци регистрованих лица136,49 KBПреузми
Додатак 15 - Повећање капитала141,71 KBПреузми
Додатак 16 - Смањење капитала137,45 KBПреузми
Додатак 17 - Истовремено повећање и смањење капитала129,20 KBПреузми
Додатак 18 - Упис/брисање огранка138,89 KBПреузми
Додатак 19 - Промена података о регистрованом огранку148,22 KBПреузми
Додатак 20 - Промена правне форме132,18 KBПреузми
Додатак 21 - Статусна промена145,33 KBПреузми
Додатак 22 - Покретање поступка ликвидације129,03 KBПреузми
Додатак 23 - Обустава поступка ликвидације128,16 KBПреузми
Додатак 24 - Покретање поступка принудне ликвидације121,00 KBПреузми
Додатак 25 - Отварање стечаја106,44 KBПреузми
Додатак 26 - Обустава стечаја128,57 KBПреузми
Додатак 27 - Оглас о уговору о контроли и управљању118,49 KBПреузми
Додатак 28 - Објава докумената60,56 KBПреузми
Додатак 29 - Објава и регистрација докумената93,76 KBПреузми
Додатак 30 - Забележба45,08 KBПреузми
Додатак 31 - Ограничења овлашћења за заступање87,64 KBПреузми
Додатак 32 - Електронска пошта/Интернет адреса/Контакт подаци107,34 KBПреузми

Регистрациона пријава брисања

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR