понедељак 25. март 2019.

Get Adobe Flash player

Напомена:

PDF формуларе можете попунити електронски помоћу програма Adobe Acrobat Reader (минимум верзија 8) и тако попуњене их одштампати. Програм Adobe Acrobat Reader можете преузети овде

Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Код регистрационих пријава оснивања преузима се одговарајућа регистрациона пријава у зависности од правне форме субјекта који се оснива.

За регистрацију промене података о субјекту регистрације обавезно се прилаже Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци као и одговарајући додатак у зависности од врсте промене која се региструје.

За регистрацију брисања из Регистра, прилаже се регистрациона пријава брисања која је заједничка за све правне форме.

Обавештење

Обавештавамо кориснике да су могуће потешкоће у електронском попуњавању образаца.

Проблеми настају кад се текст уноси на ћирилици или се на латиници користе Č, Ć, Ž, Š, Đ, јер претраживач Chrome више не подржава додатне компоненте засноване на NPAPI (JAVA, Silvеrlight, Unity). Уколико користите Internet Explorer, обрасце ћете попунити без проблема. У претраживачу Mozilla Firefox је потребно извршити следећа подешавања како би се обрасци успешно попунили: отворити Firefox > Options > Applications, затим у колони Content type пронаћи Portable Document Format PDF и из падајуће листе изабрати Use Adobe Acrobat. Последња могућност је да образац сачувате на Вашем рачунару, попуните га и затим одштампате.

Важна напомена:

За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.

Регистрациона пријава промене регистрованих података

 НазивВеличина 
Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци196,15 KBПреузми
Додатак 01 - Пословно име54,06 KBПреузми
Додатак 02 - Преводи пословног имена60,87 KBПреузми
Додатак 03 - Седиште и адреса за пријем поште55,85 KBПреузми
Додатак 04 - Претежна делатност103,55 KBПреузми
Додатак 05 - Време трајања друштва101,00 KBПреузми
Додатак 06 - Законски заступници140,15 KBПреузми
Додатак 07 - Остали заступници131,24 KBПреузми
Додатак 08 - Директори/одбори акционарског друштва146,58 KBПреузми
Додатак 09 - Надзорни одбор136,49 KBПреузми
Додатак 10 - Управни одбор136,27 KBПреузми
Додатак 11 - Прокура139,11 KBПреузми
Додатак 12 - Чланови/удели147,01 KBПреузми
Додатак 13 - Лични подаци регистрованих лица101,64 KBПреузми
Додатак 14 - Повећање капитала140,79 KBПреузми
Додатак 15 - Смањење капитала136,22 KBПреузми
Додатак 16 - Истовремено повећање и смањење капитала128,90 KBПреузми
Додатак 17 - Упис/брисање огранка137,63 KBПреузми
Додатак 18 - Промена података о регистрованом огранку146,98 KBПреузми
Додатак 19 - Промена правне форме133,30 KBПреузми
Додатак 20 - Статусна промена146,43 KBПреузми
Додатак 21 - Покретање поступка ликвидације127,42 KBПреузми
Додатак 22 - Обустава поступка ликвидације126,89 KBПреузми
Додатак 23 - Покретање поступка принудне ликвидације119,57 KBПреузми
Додатак 24 - Отварање стечаја104,76 KBПреузми
Додатак 25 - Обустава стечаја127,49 KBПреузми
Додатак 26 - Оглас о уговору о контроли и управљању116,58 KBПреузми
Додатак 27 - Објава докумената60,07 KBПреузми
Додатак 28 - Објава и регистрација докумената95,07 KBПреузми
Додатак 29 - Забележба42,44 KBПреузми
Додатак 30 - Ограничења овлашћења за заступање87,38 KBПреузми
Додатак 31 - Електронска пошта/Интернет адреса/Контакт подаци106,97 KBПреузми
Додатак 32 - Врста задруге68,24 KBПреузми

Регистрациона пријава брисања

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR