субота 28. новембар 2015.

Get Adobe Flash player

Напомена:

PDF формуларе можете попунити електронски помоћу програма Adobe Acrobat Reader (минимум верзија 8) и тако попуњене их одштампати.

Програм Adobe Acrobat Reader можете преузети овде
 

Преузимање образаца

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћују на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Пријава за упис промене података о удружењу/савезу удружења

 НазивВеличина 
Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци395,32 KBПреузми
Додатак 01 - Назив и скраћени назив131,66 KBПреузми
Додатак 02 - Седиште и адреса120,01 KBПреузми
Додатак 03 - Заступник226,22 KBПреузми
Додатак 04 - Датум доношења/измена и допуна статута118,43 KBПреузми
Додатак 05 - Област остваривања циљева117,69 KBПреузми
Додатак 06 - Предвиђено време за које се оснива107,14 KBПреузми
Додатак 07 - Забелешке и подаци о статусној промени209,88 KBПреузми
Додатак 08 - Рачун у банци и контакт подаци116,92 KBПреузми
Додатак 09 - Чланство у савезу или другој асоцијацији у земљи и иностранству105,62 KBПреузми
Додатак 10 - Подаци везани за ликвидацију-пријава ликвидације115,23 KBПреузми
Додатак 11 - Подаци везани за ликвидацију-обустава ликвидације112,12 KBПреузми
Додатак 12 - Подаци везани за стечај-регистрација стечајног поступка112,40 KBПреузми
Додатак 13 - Подаци везани за стечај-регистрација обуставе стечаја112,63 KBПреузми

Пријава за брисање удружења/савеза удружења

Пријава Регистру привредних субјеката за упис/брисање привредне делатности удружења

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR