субота 16. фебруар 2019.

Get Adobe Flash player

Напомена:

PDF формуларе можете попунити електронски помоћу програма Adobe Acrobat Reader (минимум верзија 8) и тако попуњене их одштампати. Програм Adobe Acrobat Reader можете преузети овде

Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћују на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Обавештење

Обавештавамо кориснике да су могуће потешкоће у електронском попуњавању образаца.

Проблеми настају кад се текст уноси на ћирилици или се на латиници користе Č, Ć, Ž, Š, Đ, јер претраживач Chrome више не подржава додатне компоненте засноване на NPAPI (JAVA, Silvеrlight, Unity). Уколико користите Internet Explorer, обрасце ћете попунити без проблема. У претраживачу Mozilla Firefox је потребно извршити следећа подешавања како би се обрасци успешно попунили: отворити Firefox > Options > Applications, затим у колони Content type пронаћи Portable Document Format PDF и из падајуће листе изабрати Use Adobe Acrobat. Последња могућност је да образац сачувате на Вашем рачунару, попуните га и затим одштампате.

Важна напомена:

За добијање ПИБ-а преко АПР, у регистрациону пријаву оснивања (ЈРППС) обавезно упишите један од бројева телефона у контакт подацима за Пореску управу.

Пријава за упис промене података о удружењу/савезу удружења

 НазивВеличина 
Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци395,32 KBПреузми
Додатак 01 - Назив и скраћени назив131,66 KBПреузми
Додатак 02 - Седиште и адреса120,01 KBПреузми
Додатак 03 - Заступник226,22 KBПреузми
Додатак 04 - Датум доношења/измена и допуна статута118,43 KBПреузми
Додатак 05 - Област остваривања циљева117,69 KBПреузми
Додатак 06 - Предвиђено време за које се оснива107,14 KBПреузми
Додатак 07 - Забелешке и подаци о статусној промени209,88 KBПреузми
Додатак 08 - Контакт подаци110,01 KBПреузми
Додатак 09 - Чланство у савезу или другој асоцијацији у земљи и иностранству105,62 KBПреузми
Додатак 10 - Подаци везани за ликвидацију-пријава ликвидације115,23 KBПреузми
Додатак 11 - Подаци везани за ликвидацију-обустава ликвидације112,12 KBПреузми
Додатак 12 - Подаци везани за стечај-регистрација стечајног поступка112,40 KBПреузми
Додатак 13 - Подаци везани за стечај-регистрација обуставе стечаја112,63 KBПреузми
Додатак 14 - Огранци157,21 KBПреузми

Пријава за брисање удружења/савеза удружења

Пријава Регистру привредних субјеката за упис/брисање привредне делатности удружења

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR