уторак 26. март 2019.

Get Adobe Flash player

Макроекономска саопштења за 2008. годину

 НазивВеличина 
Саопштење о резултатима пословања привредних друштава и задруга826,43 KBПреузми
Саопштење о резултатима пословања предузетника359,75 KBПреузми
Презентација "Привреда Србије у 2008. години према подацима из финансијских извештаја" 252,89 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања банака199,25 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за осигурање132,98 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања брокерско-дилерских друштава132,24 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања давалаца финансијског лизинга100,69 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за управљање добровољним пензијским фондовима89,72 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за управљање инвестиционим фондовима и затвореним инвестиционим фондовима120,64 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања других правних лица188,25 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања економских целина464,96 KBПреузми
Списак економских целина (матична и зависна правна лица)565,80 KBПреузми

Макроекономска саопштења за 2007. годину

 НазивВеличина 
Саопштење о оствареним резултатима пословања привредних друштава и задруга383,30 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања предузетника253,93 KBПреузми
Презентација "Резултати пословања привредних друштава и предузетника у 2007. години"249,82 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања банака198,33 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за осигурање126,27 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања брокерско-дилерских друштава146,83 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања давалаца финансијског лизинга94,16 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за управљање добровољним пензијским фондовима87,15 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за управљање инвестиционим фондовима99,45 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања других правних лица214,05 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања економских целина у Републици Србији (упоредни подаци из консолидованих фин. извештаја за 2006. и 2007.) 668,65 KBПреузми
Презентација "Резултати пословања економских целина у 2007. години"157,77 KBПреузми

Макроекономска саопштења за 2006. годину

 НазивВеличина 
Саопштење о оствареним резултатима пословања привредних друштава и задруга2,47 MBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања предузетника 1,93 MBПреузми
Презентација "Резултати пословања привредних друштава и предузетника у 2006. години"214,74 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања банака и других финансијских организација200,39 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за осигурање 144,76 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања брокерско-дилерских друштава 143,10 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за управљање добровољним пензијским фондовима 102,93 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања давалаца финансијског лизинга110,94 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања других правних лица270,43 KBПреузми
Сaoпштење о оствареним резултатима пословања економских целина447,15 KBПреузми

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR