недеља 09. децембар 2018.

Get Adobe Flash player

Пријава/одјава предузетника из евиденције

Пријава/одјава предузетника из евиденције обвезника врши се путем Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ) на начин описан Корисничким упутством за пријаву/одјаву предузетника из евиденције обвезника.

Уколико се предузетник грешком пријави у евиденцију обвезника, то ће исправити поновним куцањем матичног броја и кликом на дугме „Одјави“.

Предузетници који континуирано воде књиге по систему двојног књиговодства не треба да се пријављују у евиденцију сваке године, тј. када се предузетник пријави он постаје обвезник достављања финансијских извештаја све док се сам не одјави из евиденције.

Предузетници који се не региструју у Агенцији за привредне регистре (адвокати, јавни бележници и др.) пријаву у евиденцију обвезника врше на и-мејл адресу obveznicifi@apr.gov.rs.

  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR