понедељак 19. новембар 2018.

Get Adobe Flash player

еРегистрација оснивања једночланог ДОО

Од 17. октобра 2018. године у Агенцији за привредне регистре је омогућено оснивање једночланог друштава са ограниченом одговорношћу (ДОО) електронским путем.  

За еРегистрацију оснивања једночланог ДОО потребно је да подносилац пријаве поседује:

 • квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији,
 • инсталиран читач електронских картица и инсталирану NEXU апликацију за електронско потписивање (можете је преузети овде),
 • Visa, MasterCard или Dina платне картице за плаћање накнаде.

еРегистрација оснивања једночланог ДОО се врши у систему за централизовано пријављивање корисника Агенције за привредне регистре.

Почетни корак за кориснике који први пут приступају систему је креирање налога у наведеном систему за централизовано пријављивање корисника. Агенција је као помоћ припремила детаљно видео упутство о креирању налога.

Уколико сте систему већ приступали, исти кориснички налог можете искористи за еРегистрацију оснивања једночланог ДОО. Потребно је само да унесте Вашу електронску пошту и лозинку. За случај да сте заборавили лозинку, погледајте видео упутство заборављена лозинка.

еРегистрацију оснивања једночланог ДОО Вам може олакшати видео упутство о оснивању једночланог ДОО или упутство за кориснике у пдф формату, а за случај када члан друштва е-пријаву подноси сам за себе, нема уплаћеног улога и управљање је једнодомно, од помоћи Вам може бити Водич у сликама кроз е-регистрацију једночланог ДОО.

Плаћање накнаде за оснивање једночланог ДОО врши се у систему Visa, MasterCard или Dina платном картицом. Начин плаћања објашњен је у техничком упутству за електронско плаћање накнаде.

Електронски потпис се користи за потписивање електронске регистрационе пријаве, али и за потписивање докумената који могу бити прилози уз електронску пријаву. Потписивање докумената се због специфичности самог поступка врши путем NEXU апликације за електронско потписивање, коју уз упутство за коришћење можете преузети овде.

Питања везана за еРегистрацију оснивања једночланог ДОО можете упутити и нашем Инфо центру на број телефона 011 20 23 350, а можете писати и на адресу drustva@apr.gov.rs. На располагању Вам је и техничка подршка АПР која пружа помоћ око апликације система за централизовано пријављивање корисника и њихова адреса је sd@apr.gov.rs.

Корисно је знати!

Пријава за регистрацију се може поднети само уколико су попуњена сва обавезна поља и ако је:

 • плаћена накнада за е-регистрацију,
 • пријава потписана квалификованим е-потписом издатим на територији Републике Србије,
 • ЈМБГ или евиденциони број за странца из е-потписа подносиоца идентичан са ЈМБГ или евиденционим бројем који је унет као податак у одељку подносилац захтева.

За подношење пријаве обавезно је и да приложени електронски документи буду потписани е-потписом овлашћеног лица (нпр. потврда банке о уплаћеном оснивачком улогу, уколико је исти предвиђен оснивачком актом, мора бити потписана е-потписом овлашћеног лица банке која је потврду издала).

Током попуњавања пријаве:

 • Поља апликације означена плавом звездицом морају бити попуњена.
 • Апликација је дизајнирана тако да уколико корисник не унесе неке од обавезних података или их унесе на погрешан начин неће моћи да поднесе пријаву.
 • Подносилац сâм мора да води рачуна о правопису или начину уноса презимена на латиници која садрже слова Ч, Ћ, Ж, Ш и Ђ (нпр. PETROVIĆ и PETROVIC, ČAČIĆ и CACIC, ŠUŠA и SUSA, ĐURIĆ и DJURIĆ), пошто у поступку регистрације не постоји могућност измене унетих података, односно е-пријава се усваја у целини тако како је попуњена и подаци се региструју искључиво онако како их је подносилац унео.

Испуњеност услова за регистрацију у погледу заузетости назива, усклађености података унетих у е-пријаву и података наведених у приложеној документацији и сл., регистратор проверава у поступку након подношења регистрационе пријаве.

Најчешћа питања у вези са еРегистрацијом оснивања једночланог ДОО

 • Ко може да поднесе е-пријаву оснивања једночланог доо?

Електронску пријаву оснивања може да поднесе:

1. ЧЛАН ДРУШТВА (оснивач):

 • домаће или страно физичко лице,
 • домаће правно лице преко свог регистрованог заступника.

2. ПУНОМОЋНИК

Подаци о подносиоцу се уписују од стране корисника у део форме који је за то предвиђен. У прилогу е-пријаве поднете од стране пуномоћника мора бити пуномоћје којим члан друштва овлашћује подносиоца за подношење пријаве, и то у форми:

 • е-документа, потписаног е-потписом члана друштва  или
 • дигитализованог акта чија је истоветност оригиналу потврђена квалификованим е-печатом или квалификованим е-потписом јавног бележника у складу са прописима који уређују електронски потпис и електронски документ.
 • Да ли оснивачки акт треба да буде оверен код нотара?

Не, оснивачки акт који се прилаже уз електронску пријаву треба да буде у форми електронског документа потписан електронским потписом члана друштва. Модел оснивачког акта можете преузети овде.

Након попуњавања обавезних елемената, обришите текст напомена у црвеној боји и извршите потписивање документа електронским потписом члана друшва у одговарајућем програму или помоћу NEXU апликације за електронско потписивање, коју уз упутство за коришћење можете преузети овде.

 • Да ли могу подношењем е-пријаве да поднесем захтев за ПИБ  Пореској управи или да обавестим ПИО фонд о заснивању радног односа?

Подносилац има могућност да преко ове апликације поднесе:

 • пријаву за доделу ПИБ-а,
 • пријаву за ПДВ евидентирање,
 • обавести надлежну институцију да ће члан засновати радни однос у привредном друштву.
 • Могу ли у неком тренутку регистрације да одустанем, изменим или допупним е-пријаву?

Корисник може након подношења пријаве, а до доношења одлуке надлежног регистратора да:

 • измени захтев,
 • допуни захтев,
 • одустане од захтева.
 • Када имам право на пријаву по праву приоритета?

Уколико је у поступку регистрације утврђено да нису били испуњени услови за регистрацију, регистратор доноси одлуку којом одбацује пријаву.

Подносилац има могућност  да:

 • поднесе нову пријаву којом ће да отклони утврђене недостатке и
 • плати половину прописане накнаде за регистрацију.

На тај начин стиче право приоритета и може приступити креирању „пријаве за регистрацију једночланог ДОО по праву приоритета“.

Рок за подношење пријаве по праву приоритета је 30 дана од дана објављивања одлуке регистратора.

  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR