Седиште Агенције за привредне регистре

Бранкова 25, 11000 Београд
Србија

Телефони:
011 011 635 97 64
011 011 635 98 12

Радно време: 9-15

Eлектронскa адресa: arhiv@apr.gov.rs

Архива Агенције за привредне регистре

Ослобођења ББ,  11090 Раковица
Србија

Телефони:
011 3050 312
011 3050 308 

Радно време: 9-15

Eлектронскa адресa: arhiv@apr.gov.rs

Како пронаћи зграду Архива АПР-а у Раковици?