Контакт форма

Инфо центар (опште информације)

011 418 1000

Радно време: 09 - 15

Поставите питање инфо центру

Сервис деск (техничка подршка)

011 418 2000

Радно време: 09 - 15

Поставите питање сервис деску

Aгенција за привредне регистре
Бранкова 25
11000 Београд
Србија

Архив Агенције за привредне регистре
Ослобођења 1Б
11090 Раковица
Србија

Електронске адресе

Питања, сугестије, коментаре можете упутити и електронском поштом, уз обавезно навођење имена, презимена и броја телефона како бисмо били у могућности да Вам одговоримо, односно контактирамо у случају потребе:

  Електронска адреса Телефон
Општа питања у вези са радом АПР-а info@apr.gov.rs Тел: 011 418 1000
Техничка питања у вези са радом апликација АПР-а sd@apr.gov.rs Тел: 011 418 2000

Кабинет директора АПР-а

kabinet@apr.gov.rs  

Питања у вези са коришћењем система Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП) - еГрађевинске дозволе

CEOP-APR@apr.gov.rs  Тел: 011 635 97 99, 011 635 97 89
Регистар привредних субјеката - предузетници info@apr.gov.rs  
Регистар привредних субјеката – привредна друштва info@apr.gov.rs  
Регистар заложног права zaloga@apr.gov.rs  
Регистар финансијског лизинга lizing@apr.gov.rs  
Регистар финансијских извештаја (општа питања) fib@apr.gov.rs Питања у вези овог Регистра се постављају искључиво на имејл адресу
Регистар финансијских извештаја - Финансијски извештаји finizvestaji@apr.gov.rs Питања у вези овог Регистра се постављају искључиво на имејл адресу
Регистар финансијских извештаја – Бонитет, подаци, изводи и сл. bonitet@apr.gov.rs Питања у вези овог Регистра се постављају искључиво на имејл адресу
Регистар пружалаца рачуноводствених услуга registar.pru@apr.gov.rs Питања у вези овог Регистра се постављају искључиво на имејл адресу
Регистар удружења и Регистар страних удружења info@apr.gov.rs  
Регистар медија mediji@apr.gov.rs  
Регистар туризма info@apr.gov.rs  
Регистар задужбина и фондација и Регистар представништава страних задужбина и фондација info@apr.gov.rs  
Регистар мера и подстицаја регионалног развоја regmprr@apr.gov.rs  Питања у вези овог Регистра се постављају искључиво на имејл адресу
Регистар стечајних маса info@apr.gov.rs  
Регистар судских забрана sudske.zabrane@apr.gov.rs  
Регистар уговори о финансирању пољопривредне производње poljoprivredni.ugovori@apr.gov.rs  
Централна евиденција стварних власника stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs Питања у вези овог Регистра се постављају искључиво на имејл адресу
Сарадња са локалним самоуправама са којима АПР има потписане споразуме apr-ok@apr.gov.rs  
Прес служба АПР press@apr.gov.rs Тел: 011 635 97 71, 011 635 99 25
Испорука података у е-форми apr-podaci@apr.gov.rs  
Архива АПР arhiv@apr.gov.rs Тел: 011 635 97 64
Захтеви за информацијама од јавног значаја press@apr.gov.rs  

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Заштита података о личности zastitapodataka@apr.gov.rs  
Узбуњивање odjukic@apr.gov.rs  

 Правну помоћ АПР пружа путем електронске поште: info@apr.gov.rs.

Седиште и организационе јединице АПР

 

Место Адреса Радно време са странкама
Београд  (седиште) Бранкова 25 09-15
Београд - Раковица Ослобођења 1Б 09-15
Нови Сад Модене 7 09-15
Суботица Трг Лазара Нешића 1 09-15
Зрењанин Трг Слободе 10 (зграда Градске куће, канцеларија 18) 09-15
Панчево Трг Николе Тесле 5 09-15
Пожаревац Стари корзо 36 09-15
Ваљево Железничка 5, I спрат 09-15
Краљево Цара Душана 41/I 09-15
Ужице Љубе Стојановића 5 (канцеларија 12) 09-15
Зајечар Трг ослобођења 32 (канцеларија Т-1) 09-15
Крагујевац Цара Лазара 15 09-15
Ниш

Научно-технолошки парк Ниш, улица Александра Медведева 2A

09-15
Лесковац Стојана Љубића 12 (канцеларија 9) 09-15
Косовска Митровица Краља Петра Првог 106 09-15

Општинске канцеларије

Пријем документације за регистрацију (оснивања, промене или брисања) предузетника врши се и у већем броју локалних самоуправа у Србији.

У општинским канцеларијама могуће је предати документацију неопходну за регистрацију предузетника са територије те општине. Канцеларије странкама издају потврду о пријему и у њихово име документацију прослеђују у седиште АПР-а на обраду. Такође, зависно од захтева подносиоца пријаве, канцеларије врше и достављање писаних отправака АПР-а странкама на територији њихове локалне самоуправе. 

Листу локалних самоуправа у којима постоје овакве канцеларије можете погледати ОВДЕ.