23. септембар 2020.

У Централној евиденцији обједињених процедура за издавање грађевинских и других дозвола у грађевинарству, коју води Агенција за привредне регистре, за осам месеци ове године примљено је укупно 73.073 захтева. Од тога, 18.741 захтев се односи на издавање грађевинске дозволе, а до 23. септембра је решено 18.473 захтева.

Сазнај више

18. септембар 2020.

У Републици Србији је тренутно регистровано 405.963 активних привредних субјеката. Број активних субјеката се повећао за 15.077 у односу на крај 2019. године, док се за последњих 10 година повећао за 73.531 субјекта.

Сазнај више

17. септембар 2020.

На интернет страници Државног секретаријата САД (engl. U.S. Department of State), на којој се објављују годишњи извештаји о инвестиционој клими у више од 170 држава, објављен је и овогодишњи Извештај о инвестиционој клими за Србију (енгл. 2020 Investment Climate Statements: Serbia).

Сазнај више

11. септембар 2020.

Стварне власнике је, закључно са 10. септембром, евидентирало укупно 138.797 обвезника, што чини 85,12% регистрованих субјеката. Међу њима, највише је привредних субјеката испунило ову законску обавезу, а затим следе установе, задужбине и фондације, док је процентуално најмање удружења која су евидентирала своје стварне власнике.

Сазнај више