01. jul 2022.

Obaveštavamo sve zainteresovane korisnike da će usluge boniteta sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu biti dostupne počev od četvrtka, 7. jula 2022. godine.

Saznaj više

27. jun 2022.

Agencija za privredne registre još jednom podseća sve obveznike revizije da 30. juna ističe zakonski rok za dostavljanje dokumentacije uz redovan godišnji finansijski izveštaj (RGFI) koja je propisana članom 45. Zakona o računovodstvu.

Saznaj više

22. jun 2022.

Agencija za privredne registre podseća obveznike revizije da, počev od redovnih godišnjih finansijskih izveštaja (RGFI) koji se sastavljaju na 31.12.2021. godine, imaju obavezu da do 30.6.2022. godine dostave: propisanu dokumentaciju uz te izveštaje (odluku o usvajanju finansijskog izveštaja, revizorski izveštaj i eventualno godišnji izveštaj o poslovanju, u skladu sa zakonom) ili korigovani RGFI sa navedenom dokumentacijom ukoliko je obveznik vršio korekcije u odnosu na javno objavljen finansijski izveštaj, usvojen od strane nadležnog organa.

Saznaj više

21. jun 2022.

Obaveštavamo korisnike Centralne evidencije objedinjenih procedura (CEOP) da je ponovo omogućeno podnošenje zahteva u sistemu za izdavanje građevinskih dozvola, zahvaljujući tome što je Republički geodetski zavod (RGZ) uspeo da osposobi servis za preuzimanje podataka o katastarskim parcelama i adresama.

Saznaj više