23. februar 2024.

U Registru privrednih subjekata je od 7. do 12. februara pokrenut postupak prinudne likvidacije 3.581 privrednog društva. Nadležni registrator je, po službenoj dužnosti, doneo akta o pokretanju postupka prinudne likvidacije i istovremeno objavio oglase o prinudnoj likvidaciji u trajanju od 60 dana, u skladu sa članom 547. stav 4. Zakona o privrednim društvima.

Saznaj više

14. februar 2024.

Povodom Sretenja - Dana državnosti, Agencija neće raditi u četvrtak, 15. februara i u petak, 16. februara.

Saznaj više

14. februar 2024.

Po isteku roka za registraciju podataka o mediju propisanih članom 47. stav 1. tačka 2) i 8) Zakona o javnom informisanju i medijima, Agencija je 5. februara 2024. godine postupila u skladu sa odredbama iz člana 154. Zakona i izbrisala iz Registra medija 475 medija koji nisu imali upisane sve potrebne podatke.

Saznaj više

31. januar 2024.

Korisnicima je od danas, 31. januara 2024. godine, omogućen rad u aplikaciji za sastavlјanje i dostavlјanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije za 2023. godinu., kojoj je moguće pristupiti putem Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS Agencije).

Saznaj više