28. децембар 2015.

У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено саопштење СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2014. години. У саопштењу су дате листе СТО НАЈ... привредних друштава сачињене на основу вредности основних финансијских перформанси које су привредна друштва исказала у редовним годишњим финансијским извештајима за 2014. годину. 

Сазнај више

17. децембар 2015.

Од 1. јануара 2016. године у оквиру Агенције за привредне регистре почеће са радом Централна евиденција обједињених процедура.

Сазнај више

27. новембар 2015.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва правна лица која пословне књиге воде за пословну годину која је различита од календарске, да им је од данас, 27. новембра 2015 године, у Посебном информационом систему Агенције, омогућено састављање и достављање редовних годишњих финансијских извештаја за одговарајући извештајни период, који је утврђен решењем Министарства финансија.

Сазнај више

06. новембар 2015.

Агенција за привредне  регистре (АПР)  је од  данас, 06. новембра 2015. године, у Посебном информационом систему Агенције, а у складу са чланом 36. став 2 Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја, омогућила замену јавно објављене документације уз финансијске извештаје за 2014. за све групе правних лица.

Сазнај више