30. децембар 2019.

Од 1. јануара 2020. године почиње примена правилника, донетих на основу Закона о туризму (Службени гласник РС, број 17/2019), који ближе уређују садржину Регистра туризма, услове и начин рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, као и врсту, висину и услове гаранције путовања и висину депозита у зависности од категорије лиценце. Нови прописи који уређују област туризма доносе и нове услове које морају да испуне туристичке агенције организатори путовања и туристичке агенције посредници у продаји туристичког путовања, како би могли да обављају делатност туристичких агенција.

Сазнај више

13. децембар 2019.

Предузетници, који су од 1. јануара 2019. године променили начин вођења пословних књига, са простог на двојно књиговодство, имају обавезу да доставе финансијски извештај Агенцији за привредне регистре. Међу оваквим предузетницима налази се и одређени број адвоката, јавних бележника, јавних извршитеља и других, који се иначе не региструју у Агенцији, па је потребно да се пријаве на и-мејл адресу obveznicifi@apr.gov.rs.

Сазнај више

10. децембар 2019.

Дана 14. децембра ступа на снагу Правилник о измени и допунама Правилника о садржини Регистра финансијског лизинга и документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС”, број 86/2019, од 6. децембра 2019.), на основу кога ће бити омогућено подношење пријава за регистрацију уговора о финансијском лизингу електронским путем од 1. јануара 2020. године.

Сазнај више

04. децембар 2019.

У евиденцију обвезника финансијских извештаја је за месец дана пријављено око 23.000 нових предузетника, који су од ове године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства и имају обавезу да поднесу финансијске извештаје АПР-у.

Сазнај више