20. април 2021.

Агенција за привредне регистре је објавила Јединствену евиденцију субјеката у здравству, која омогућује јавно претраживање регистрованих података о здравственим установама и приватној пракси на територији Републике Србије.

Сазнај више

19. април 2021.

Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да ће услуге бонитета са подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину бити доступне почев од понедељка, 26. априла 2021. године.

Сазнај више

31. март 2021.

У Агенцији за привредне регистре је закључно са 19. мартом 2021. године евидентирано 180.743 физичка лица у својству стварног власника.

Сазнај више

16. март 2021.

Највећи број привредних друштава је регистрован за делатност неспецијализоване трговине на велико, рачунарско програмирање, изградњу стамбених и нестамбених зграда, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, друмски превоз терета.

Сазнај више